Contabil Junior

Kapital Hr cauta pentru unul dintre clientii sai, o mare companie producatoare de gaze si tehnologii, o persoana care sa ocupe pozitia de Contabil.

Principalele responsabilitati vor fi:

• Ţine evidenţa facturilor primite şi emise;

• Întocmeşte şi/sau verifică facturile de vânzare a produselor/serviciilor;

• Întocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind clienţii neîncasaţi şi furnizorii neachitaţi;

• Ţine legătura cu furnizorii pentru verificarea soldurilor sau solicitarea facturilor unde este cazul, pentru a putea fi înregistrate în contabilitate la timp;

• Efectueaza lunar inventarul stocului de marfă;

• Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic;

• Activităţi administrative;

• Colaborează cu ceilalţi membri ai departamentului pentru buna funcţionare a acestuia;

• Participă la inventarierea anuală.

Asteptam C.V.-ul tau pe adresa: recrutare@kapitalhr.com

Contabil Sef

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o casa de avocatura de top din Romania, o persoana care sa ocupe pozitia de Contabil sef

Cerinte:

– studii superioare, preferabil in contabilitatea de gestiune
– membru CECCAR
– abilitati bune de operare a unui program de contabilitate

Responsabilitati:

Sa cunoasca legislatia privind partida simpla si partida dubla;

Intocmeste si verifica lunar Jurnalele de Vanzari si Cumparari si declaratiile privind TVA (300, 394, 390);

Intocmeste statele de plata si declaratiile lunare aferente conform prevederilor legale;

Calculeaza salariile si onorariile avocatilor in vederea platii lunare catre acestia;

Verifica inregistrarile si soldurile in softul contabil si registrul banca, verifica facturile emise la clienti, facturile primite de la furnizori si decontul de TVA lunar;

Verifica modul de inregistrare a mijloacelor fixe, a incadrarii acestora pe categorii si calculul amortizarii;

Stabileste si asigura plata la termen a tuturor datoriilor societatii fata de bugetul de stat (TVA, taxe, impozite etc), Casa de Asigurari de Sanatate, Barou, Casa de Asigurari a Avocatilor si asigura plata la termen a tuturor datoriilor societatii fata de terti;

Furnizeaza rapoarte, situatii, analize fiscale sau contabile etc catre avocatii asociati necesare luarii de decizii;

Asteptam C.V.-ul tau pe adresa: recrutare@kapitalhr.com

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea 5

Relationship Manager – Agribusiness

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai din sectorul bancar, aflat in top 10 mondial, o persoana care sa ocupe pozitia de Relationship Manager – Agribusiness.

Cautam in orasele: Constanta, Timisoara, Iasi, Buzau, Bacau, Slobozia

Responsabilitati specifice :

– Cresterea expunerii bancii pe sectorul AGRI;
– Buna cunoastere a ofertei de produse a bancii, dedicata in primul rand clientelei din sectorul AGRI;
– Realizeaza vizite la fermieri (clienti si prospecti) pentru identificarea de noi oportunitati de business
– Participa la evenimente centrale si locale menite sa mareasca vizibilitatea produselor specifice si atragerea de noi clienti (targuri si conferinte de profil);
– Acorda suport specializat retelei de sucursale in alcatuirea dosarele de credit pentru fermieri;
– Analizeaza si sustine dosarele de credit din aria Agribusiness in vederea aprobarii acestora;
– Analiza si sustinerea solicitarilor de derogari de costuri operationale sau de credit a clientelei specfice;
– Efectueaza simulari de credit la telefon si stabileste gradul de eligibilitate al unui potential client;
– Comunica permanent cu parteneri insititutionali precum APIA, MADR sau FGCR
– Ofera feed-back constant catre Divizia Marketing privind eficacitatea si competitvitatea ofertei curente, concurenta in vederea imbunatatirii produselor existente;
– Ofera informatii actualizate dedicate sectorului Agribusiness pentru pagina de Internet/ Intranet ;
-Este responsabil de indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite;
– Transmite catre sucursala dorita de potentialul client eligibil datele obtinute in vederea intocmirii dosarului de credit;
– Gestioneaza situatia scrisorilor de respingere a aplicatiilor de credit;
– Informeaza superiorul direct despre orice probleme aparute in activitatea curenta si propune masuri pentru rezolvarea acestora;
– Executa orice alte sarcini conform procedurilor Bancii si/sau instructiunilor primite de la superior.

Experienta solicitata:

– Minim 3 ani experienta in domeniul financiar bancar,
– Experienta de minim 2 ani in domeniul Agribusiness ;

Cunostinţe necesare:

– Cunoaşterea pietei de produse şi servicii bancare;
– Cunoasterea mediului economic si bancar;
– Reglementarile legale in domeniul bancar (norme, instructiuni si regulamente specifice sferei proprii de activitate. Ex.: procedurile privind cunoasterea clientelei, procedurile privind prevenirea spalarii banilor);
– Proceduri de lucru, fluxuri operationale specifice activitatii;
– Limba engleza – nivel fluent;
– Buna utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office ;

Aptitudini necesare:

– Excelente abilitati de comunicare, relationare si persuasiune;
– Disponibilitate pentru deplasari;
– Acordarea de consultanta si consiliere;
– Bun co-echipier

Ofiter Bancar

Kapital HR cauta pentru unul dintre clientii sai, o importanta banca din Romania, o persoana tanara si dinamica care doreste sa isi construiasa o cariera in aceasta industrie.

Ofiter bancar
Ofera clientilor servicii pentru tranzactii cash si non cash ale sucursalei in conformitate cu Normele BNR

Sarcini si activitati specifice:
Identifica nevoile potentialilor clienti, prezinta oferta de produse si servicii a bancii, contribuind astfel la dezvoltarea portofoliului de clienti;
Cunoaste in detaliu gama de produse si servicii retail oferita de banca preocupandu-se pentru imbunatatirea cunostintelor sale in acest scop;
Promoveaza o atitudine fata de clienti care sa permita castigarea interesului acestora prin tratarea cu profesionalism, politete si permanenta preocupare pentru gasirea de solutii la cerintele si necesitatile acestora;
Promoveaza activ produsele si serviciile bancii avand de indeplinit obiective lunare de vanzari ;
Ofera informatii si formularele necesare deschiderii de cont atat pentru persoane juridice cat si fizice;
Primeste documentatia pentru deschiderea de cont de la client, obtine viza consilierului juridic (pentru cazurile speciale : ex : SA, Regii Autonome, fonduri de investitii) si aprobarea Directorului de Sucursala si deschide contul cu respectarea normelor in vigoare;
Primeste de la clienti documente de decontare in vederea analizei, verificarii si inregistrarii lor in conturile titularilor in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare;
Scaneaza si trimite in sediul central documentele pentru a fi centralizate;
Introduce documentele de casa asigurandu-se din punct de vedere al corectei simbolizari, a destinatiei si sumei;
Verifica concordanta semnaturilor si a amprentei stampilei, de pe documentele de decontare, disponibilul din cont, prezentate de clienti cu cele existente pe specimenele de semnaturi din banca;
Constituie, modifica sau anuleaza la cererea clientilor produsele oferite de banca destinate economisirii in lei sau valuta;
Raspunde de corectitudinea modului de calcul si inregistrare a comisioanelor si spezelor bancare pentru operatiunile efectuate, in conformitate cu normele si circularele bancii;
Emite zilnic extrase de cont, verifica corecta inregistrare a operatiunilor conform documentelor de decont cu extrasul de cont;
Tine evidenta conturilor curente si de depozit in lei si valuta ale clientilor si urmareste ca acestea sa nu prezinte solduri debitoare;
Elibereaza extrasele de cont impreuna cu anexele, titularilor sau imputernicitilor acestora, sub semnatura, ori le expediaza prin posta la termenele stabilite;
Verifica zilnic jurnalul operatiunilor inregistrate in conturile titularilor, incrucisat, sub semnatura si il arhiveaza impreuna cu documentele zilei;
Asigura manipularea, inregistrarea, verificarea, impachetarea, securitatea numerarului si substitutelor (cecuri de calatorie, cecuri barate, cecuri numerar, tipizate cu si fara regim special) in conformitate cu prevedrile legale in vigoare;
Asigura nivelul soldului de bani cash in conformitate cu limitele stabilite de BNR si de normele interne de lucru;
Realizeaza toate operatiunile casei de circulatie – retrageri / depuneri de numerar si substitute de numerar cu aplicarea corecta a normelor interne de lucru;
Realizeaza toate operatiunile casei de schimb valutar – vanzare / cumparare de valuta – cu aplicarea corecta a normelor interne de lucru;
La sfarsitul zilei totalizeaza, pe baza actelor de casa, sumele incasate / platite, verifica corecta inregistrare a acestora in sistemul informatic pe baza jurnalului operatiunilor, intocmeste registrul casei de circulatie si registrul casei de schimb valutar, semnand pentru exactitate;
Se asigura ca operatiunile / trazactiile sunt bine documentate in conformitate cu cerintele legislative si reglementarile interne ale Bancii;
Raporteaza tranzactiile suspecte catre Coordonatorul Serviciu Clienti / Director Sucursala si Departamentul Conformitate.
Inlocuieste persoana responsabila cu raportarile aferente prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
Gestioneaza activitatea de aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
Are obligatia de a cunoaste, respecta si aplica prevederile legislative precum si reglementarile interne ale Bancii cu privire la activitatile legate de prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Cunostinţe în legatura cu domeniul activitatii:
Reglementarile legale in domeniul bancar (norme, instructiuni si regulamente specifice sferei proprii de activitate. Ex.: procedurile privind cunoasterea clientelei, procedurile privind prevenirea spalarii banilor);
Proceduri de lucru, fluxuri operationale specifice activitatii;
Excelente abilitati de comunicare si relationare;
Experienta intr-o pozitie similara minim 1 an.

Chief Information Security Officer

Atributii:
Elaboreaza strategia si obiectivele in domeniul securitatii informatiei, armonizate cu strategia organizatiei.
Evalueaza si stabileste domeniul de securitate si managementul resurselor informationale.
Elaboreaza planificarea sistemului de management al securitatii informatiei pe baza profilului si apetitului la risc.
Elaboreaza elementele de guvernanta ale sistemului de management al securitatii informatiei.
Efectueaza urmarirea si verifica implementarea planului de actiuni in domeniul securitatii informatiilor.
Proiecteaza masurile de securitate organizationala si procedurala necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informatiei in concordanta cu profilului si apetitului la risc.
Proiecteaza masurile de securitate in procesele operationale in concordanta cu profilul si apetitul la risc.
Stabileste si verifica respectarea managementului accesului la resurse si informatii.
Asigura integrarea cerintelor de securitate a informatiei stabilite la nivelul organizatiei in contractele si activitatile furnizorilor.
Participa in gestionarea incidentelor de securitate a informatiei cu scopul minimizarii impactului acestora asupra afacerii.
Evalueaza sistemului de management al securitatii informatiei.
Consilierea conducerii organizatiei cu privire la sistemul de management al securitatii informatiilor.
Furnizeaza informatii si coopereaza cu unitatile specializate atunci cand este necesar (Juridic, Conformitate, Resurse Umane etc).
Pastreaza permanent legatura cu Servicul Antifrauda in vederea asigurarii unei raportari prompte a eventualelor suspiciuni de frauda din aria Departamentului;

Competentele postului:
Excelente cunostinte economice si experienta corespunzatoare in aria sa de responsabilitate.
Foarte bună cunoaştere si experienta in privinta operaţiunilor bancare, regulamentelor şi normelor bancare, precum si a cadrului legal general în vigoare
Foarte buna cunoastere a produselor si serviciilor oferite clientilor precum si a standardelor procedurale si operationale ale Bancii
Foarte bună cunoaştere si experienta in aplicarea regulamentelor şi normelor privind protectia datelor cu caracter personal.

Cunostinţe în legatura cu domeniul muncii:
Cunoaşterea domeniilor de control intern, managementul riscurilor, managementul incidentelor
Cunostinte din domeniul comportamentului clientului intern
Cunoasterea mediului economic si bancar
Cunostinţe de management
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Minim 3 ani de experienta în domeniul bancar şi specific pe control, managementul riscurilor
Minim 3 ani experienta in domeniul securitatii informatiilor
Studii superioare
Reprezinta un avantaj cursurile speciale: audit si control bancar, financiar-bancar, securitatea informatiilor, protectia datelor cu caracter personal, legislaţie bancară, psihologie, operarea pe calculator (editoare de text, baze de date, limbi străine)

en_USEN