Gestionar Depozit

KapitalHr angajeaza Gestionar Depozit pentru unul din clientii sai, fabrica de productie din
judetul Alba

Responsabilitati:
Asigura gestiunea fizica a stocului de materiale consumabile si piese de schimb
Opereaza in stoc miscarile de materiale consumabile si piese de schimb​
Pastreaza documentele justificative legate de stocurile mai sus mentionate​
Efectueaza receptia fizica a materialelor consumabile si pieselor de schimb
Responsabil de iesirea din gestiune a stocurilor
Este responsabil de acuratetea inregistrarilor in stoc​
Inregistreaza sistematic si cronologic datele privind stocurile
Efectueaza lunar inventarul stocului mai sus mentionat​
Indeplineste la timp sarcinile specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic​

Calificari:

– Diploma de bacalaureat
– Cunostinte de operare PC (MS Office)​
– Cunostinte operatiuni import/export si vamale
– Cunostinte de engleza

Aptitudini:

– Aptitudine generala de invatare​
– Aptitudini de comunicare​
– Aptitudini de calcul​
– Aptitudinea de a lucra cu documente​
– Atentie concentrata si distributiva​
– Memorie vizuala​
– Spirit organizatoric​
– Capacitate de a lucra cu oamenii
– Ordonat, efficient, amabil​
– Punctualitate​
– Fara antecedente penale

Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, servicii medicale, transport, prima de
productivitate, prime de sarbatori.

CV@ mariuca.cremene@kapitalhr.com

Reporting Officer

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, lider in productia locala de petfood, o persoana care sa ocupe pozitia de Reporting Officer

Cerinte :
• studii superioare economice
• foarte bune cunostinte de Excel;
• cunostinte medii de limba engleza;
• capacitate de analiza si planificare;
• capacitate de gestionare a proiectelor;
• abilitati de relationare si comunicare, atat in interiorul punctului de lucru cat si in exterior cu managementul companiei sau alte organizatii sau organisme ale autoritatilor;

Responsablitatea principala a postului:
Analizeaza informatiile rezultate din activitatea departamentelor Productie, Tehnic si Vanzari, intocmeste si prelucreaza rapoarte utilizate in analiza operationala.

Atributiile postului:
• Analizează rapoartele de producţie ale şefilor de schimb din cadrul departamentului Productie
• Culege informatii referitoare la productia realizata si consumurile aferente
• Intocmeste si proceseaza rapoartele zilnice privind productia si consumurile inregistrate
• Elaboreaza rapoarte zilnice privind livrarile catre clienti
• Monitorizeaza avariile aparute in cadrul sectiei de productie si urmareste comenzile pentru piese de schimb realizate de departamentul Tehnic
• Concepe si perfectioneaza rapoarte pentru monitorizarea parametrilor de performanta ai produsului: volumul vanzarilor, realizarea targeturilor de vanzari, randamentul productiei (extrudare si ambalare), realizarea obiectivelor financiare
• Face analiza preliminara, concepe si intocmeste noi rapoarte stabilite ad-hoc in cazul in care rapoartele standard nu prezinta informatii suficiente
• Întocmeşte şi transmite rapoartele în conformitate cu procedurile stabilite de companie
• Aplicǎ sistemul de raportare, în conformitate cu procedurile stabilite.
• Înregistrează în programul de gestiune ERP comenzile de producţie şi consumurile aferente
• Participa la inventarierea lunară a stocurilor
• Participa activ la schimbul de informaţii între departamentele punctului de lucru.

Sef de Schimb – productie

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o persoana cu experienta in productie si cunostinte tehnice, care sa ocupe pozitia de Shift Manager (Sef de Schimb productie).

Cerinte specifice postului:
Acuitate în identificarea oportunităţilor şi posibilelor probleme;
Gândire şi judecată constructivă şi analitică pentru a evalua diferite cursuri de acţiune şi pentru a elabora soluţii care să se adapteze la mediu;
Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare, atenţie distributivă, simţ pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie;
Personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate şi eficienţă;
Cunoştinţe de limba engleză;
Cunoştinţe operare PC;
Permis de conducere categoria B.
Persoană foarte ordonată, organizată şi structurată;
Abilităţi de evaluare a performanţelor pe baza de criterii obiective, tehnice;
Tenacitate si initiativa;
Orientare spre îndeplinirea obiectivului/sarcinii;
Dorinţa de a se dezvolta la locul de muncă.

Responsabilitati principale:
Coordoneaza activitatea de productie a personalului pe care il conduce, de-a lungul schimbului in care lucreaza;

Participa la coordonarea activităţilor de producţie cu celelalte activităţi desfăşurate în cadrul unitătii de productie;

Respectă prevederile sistemului de management al calităţii şi siguranţei produsului;

Asigura consultanta de specialitate pentru soluţionarea problemelor referitoare la activitatea sa;

Participa la stabilirea planului de productie si a sedintelor de productie;

Participa la realizarea programelor de dezvoltare ale societatii si urmareste incadrarea in normele aprobate;

Raspunde de impactul şi importanţa activităţilor sale asupra bunei desfasurari a procesului tehnologic;

Raspunde in mod direct de utilajele si de sculele care i se dau in administrare si folosinta;

Urmareste si raspunde de incadrarea produselor in standardele ISO 22000 si HACCP, precum si respectarea de catre personalul societatii a prevederilor acestor standarde;

Raspunde de asigurarea conformităţii activitatii de productie cu politica specifica în domeniul calităţii şi siguranţei umane;

Raspunde de impactul şi importanţa activităţilor sale asupra calităţii produsului;

Raspunde de rotirea stocurilor FIRST IN – FIRST OUT;

Raspunde de respectarea cerinţelor sistemului de management si a legislatiei in vigoare;

Raspunde de activitatea de securitate si sanatate in munca, de prevenire a riscurilor profesionale si efectuarea instructajului la locul de munca si periodic al lucratorilor din subordine;

Atributiile / sarcinile postului privind activitatea de intretinere tehnica;
Participa la stabilirea activităţilor de întreţinere a utilajelor;

Participa la stabilirea planului de reparatii în acord cu planul de productie si cu planul de mentenanţă preventivă;

Participa la intretinerea echipamentelor si a liniilor de productie;

Verifica instalatiile de abur si respecta prescriptiile pentru acestea (asigura functionarea statiei de dedurizare in parametrii optimi – duritatea zero grade germane; realizeaza purjarea mecanica o data pe schimb; face solutia de tratare a cazanului).

Atributii de mediu:
Participa la identificarea si evaluarea aspectelor de mediu din cadrul departamentului;

Definesc , impreuna cu Managerul Departamentului de Productie si Managerul de Mediu, actiuni preventive pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative;

Desfăşoară operaţiuni de logistică (managementul stocurilor, colaborarea cu departamentul de Achiziţii şi cu furnizorii etc.).

Se ofera: 
Salariu motivant si bonusuri de performanta
Masina de serviciu
Program de lucru: 12 ore/zi-24 ore liber, 12 ore/noapte- 48 ore liber;

Punct de lucru: Buftea

Specialist Achizitii

Kapital HR cauta, pentru unul dintre clientii sai, lider in productia locala de petfood, o persoana care sa ocupe pozitia de Specialist Achizitii.

Cerinte: 
Studii superioare
Experiență minim 3 ani într-un post similar;
Cunostinte avansate de operare în Word, Excel, experiență de lucru/gestionare baze de date;
Cunoștințe reale de navigare/căutare pe internet, după criterii logice;
Cunostinte avansate de limba engleza;
Carnet de conducere categoria B;
Abilitati foarte bunde de relationare;
Abilităţi de prioritizare a activităţilor de suport si executie;
Capacitate de a întelege detalii tehnice si orientare tehnică;
Capacitate de a lua decizii bazate pe principii şi situaţii similare şi de a rezolva pe loc probleme în aria sa de responsabilitate;
Persoană foarte ordonată, organizată şi structurată;
Tenacitate si initiativa;
Orientare spre îndeplinirea obiectivului/sarcinii;

Atributiile postului:
Ofera suport din punct de vedere executie, pentru desfăşurarea activităţii de achiziţie a materiilor prime, ingredientelor, ambalajelor necesare în procesele de producţie din cadrul companiei, precum si pentru alte produse si servicii .

Pregăteste din punct de vedere suport, negocierile/licitaţiile ce se organizează la nivelul Departamentului Achiziţii în scopul stabilirii unei relaţii de cooperare cu furnizorii;

Colectarea, centralizarea şi structurarea tuturor informaţiilor şi a parametrilor tehnici care definesc complet fiecare articol din categoria de produse asignata;

Colectarea şi centralizarea ofertelor primite;

Participarea la preselecţia, din punct de vedere suport a furnizorilor –preselecția primară a ofertelor din punct de vedere al respectării documentaţiei şi îndeplinirii condiţiilor de participare la licitaţie;

Asistarea, prin informare continuă, a furnizorilor pe întreaga durată a derulării procesului în scopul punerii la dispoziţia acestora atât a informaţiilor legate de proces, cât şi a celor referitoare la caracteristici tehnice ale produselor şi a cerinţelor specifice legate de procesul de producţie intern, toate sub forma de specificaţii tehnice;

Lanseaza comenzi periodice catre furnizori si urmareste livrarea acestora pana la receptie;

Comunică furnizorului orice neconcordanţa între livrarea efectuată şi conditiile agreate, pe baza rapoartelor de neconformitate întocmite de departamentul Calitate, in vederea deblocarii situaţiilor apărute;

Monitorizează continuu activitatea furnizorilor, în sensul urmăririi respectării obligaţiilor contractuale (volume comandate/livrate; condiţii logistice şi technice);

Urmareşte în permanenţă evoluţia stocurilor de marfă din categoria asignată şi lanseaza comenzi în sensul optimizării comenzilor.

Se ofera:
Salariu motivant si bonusuri de performanta
Masina de serviciu
Programare de training

en_USEN