Relationship Manager – Agribusiness

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai din sectorul bancar, aflat in top 10 mondial, o persoana care sa ocupe pozitia de Relationship Manager – Agribusiness.

Cautam in orasele: Constanta, Timisoara, Iasi, Buzau, Bacau, Slobozia

Responsabilitati specifice :

– Cresterea expunerii bancii pe sectorul AGRI;
– Buna cunoastere a ofertei de produse a bancii, dedicata in primul rand clientelei din sectorul AGRI;
– Realizeaza vizite la fermieri (clienti si prospecti) pentru identificarea de noi oportunitati de business
– Participa la evenimente centrale si locale menite sa mareasca vizibilitatea produselor specifice si atragerea de noi clienti (targuri si conferinte de profil);
– Acorda suport specializat retelei de sucursale in alcatuirea dosarele de credit pentru fermieri;
– Analizeaza si sustine dosarele de credit din aria Agribusiness in vederea aprobarii acestora;
– Analiza si sustinerea solicitarilor de derogari de costuri operationale sau de credit a clientelei specfice;
– Efectueaza simulari de credit la telefon si stabileste gradul de eligibilitate al unui potential client;
– Comunica permanent cu parteneri insititutionali precum APIA, MADR sau FGCR
– Ofera feed-back constant catre Divizia Marketing privind eficacitatea si competitvitatea ofertei curente, concurenta in vederea imbunatatirii produselor existente;
– Ofera informatii actualizate dedicate sectorului Agribusiness pentru pagina de Internet/ Intranet ;
-Este responsabil de indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite;
– Transmite catre sucursala dorita de potentialul client eligibil datele obtinute in vederea intocmirii dosarului de credit;
– Gestioneaza situatia scrisorilor de respingere a aplicatiilor de credit;
– Informeaza superiorul direct despre orice probleme aparute in activitatea curenta si propune masuri pentru rezolvarea acestora;
– Executa orice alte sarcini conform procedurilor Bancii si/sau instructiunilor primite de la superior.

Experienta solicitata:

– Minim 3 ani experienta in domeniul financiar bancar,
– Experienta de minim 2 ani in domeniul Agribusiness ;

Cunostinţe necesare:

– Cunoaşterea pietei de produse şi servicii bancare;
– Cunoasterea mediului economic si bancar;
– Reglementarile legale in domeniul bancar (norme, instructiuni si regulamente specifice sferei proprii de activitate. Ex.: procedurile privind cunoasterea clientelei, procedurile privind prevenirea spalarii banilor);
– Proceduri de lucru, fluxuri operationale specifice activitatii;
– Limba engleza – nivel fluent;
– Buna utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office ;

Aptitudini necesare:

– Excelente abilitati de comunicare, relationare si persuasiune;
– Disponibilitate pentru deplasari;
– Acordarea de consultanta si consiliere;
– Bun co-echipier

Director Regional de Vanzari – Galati / Constanta

KAPITAL HR cauta o persoana care sa ocupe pozitia de Director Regional de Vanzari, pentru unul din clientii sai din Industria Pharma.

Descrierea postului:
Planifica, organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea de pe Regiunea alocata.

Sarcini şi responsabilităţi cheie:
– Asigura implementarea politicilor comerciale ale companiei pe regiunea sa: planograme, sortimentatie, promotii, preturi si nivel al stocurilor;
– Raspunde de realizarea planului de marja pe zona alocata;
– Raspunde de implementarea corecta, de desfasurarea si semnalizarea promotiilor si campaniilor; se asigura ca mecanismele promotiilor si campaniilor sunt corect intelese;
– Monitorizeaza parteneriatele cu cabinetele medicale individuale/clinicile medicale si medicii specialisti;
– Participa la deschiderea noilor farmacii si se asigura ca personalul nou angajat este instruit;
– Se asigura ca subordonatii directi verifica conformitate stoc gestiune din punct de vedere: cantitativ si calitativ;
– Se asigura ca subordonatii directi participa activ la inventarele pt farmaciile din subordine;
– Stabileste obiectivele de evaluare lunara pt echipa sa;
– Supervizeaza raportarea activitatii zilnice;
– Se implica in procesul de inchidere/mutare /rebranduire farmacii din zona coordonata;
– Propune strategii si politici de fidelizare a clientilor si coordoneaza implementarea acestora;
– Intocmeste, analizeaza, prezinta si comunica catre seful direct orice raport solicitat;
– Respecta responsabilitatile ce-i revin pe linie financiar – contabila cu privire la efectuarea deconturilor si obtinerea documentelor justificative pentru acestea;

Responsabilitati de dezvoltare:
– Dezvolta lantul de farmacii din regiunea alocata prin achizitii de noi farmacii si licente de functionare; efectueaza propuneri/recomandari in acest sens;
– Efectueaza propuneri si recomandari cu privire la inchirierea de spatii comerciale pentru deschiderea de noi farmacii;
– Raspunde de reprezentarea societatii in relatia cu autoritatile locale in domeniu;
– Transmite propuneri/oportunitati catre seful direct pentru largirea/ extinderea/ imbunatatirea activitatii in regiunea alocata;

Responsabilitati privind comunicarea/relatiile cu ceilalti:
– Mentine relatii profesionale corecte cu colaboratorii cu care lucreaza;
– Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii.
– Aplica măsurile de prevenire adoptate de angajator, precum şi alte măsuri menite să elimine neconformităţile şi neregulile constatate cu prilejul controalelor inspectorilor de muncă;
– Efectueaza instruirea la locul de muncă şi instruirea periodica pentru lucrătorii din subordine conform instrucţiunilor proprii si tematicilor de instruire a personalului aprobate de angajator;
Intocmeste necesarul de echipament individual de protecţie pentru lucrătorii din subordine, specific activitatilor desfasurate de acestia, solicitand conducerii societatii aprobarea si achizitionarea acestuia;
– Solicita conducerii societatii pentru lucratorii din subordine acordarea unui echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie a celui vechi.

Responsabilitati referitoare la regulamentele/procedurile de lucru:
– Respecta Regulamentele interne precum si orice alte regulamente/instructiuni ale angajatorului, legislatia aplicabila in domeniu si/sau conexa;
– Respecta toate procedurile si instructiunile de lucru in activitatea pe care o desfasoara;
– Respecta si aplica actele normative in vigoare;
– Pastreaza si asigura secretul propriei parole de utilizator al resurselor tehnologice de la locul de munca.

Cerintele postului:

Nivelul de studii: superioare.
Calificarea necesara: competente in administrare bugete in domeniul financiar.
Experienta aferenta postului: minim 5 ani experienta manageriala.
Alte cerinte: permis conducere categoria B.

Criterii de evaluare:

Viziune personala si strategii de lucru;
Capacitate de influentare si negociere;
Orientare catre rezultat;
Capacitatea de lua decizii;
Mangementul resurselor;
Abilitati de comunicare;
Capacitati de dezvoltare a personalului, training, coaching;
Intelegerea indicatorilor financiari si de profit;
Abilitati de a crea si a mentine relatii inter-personale;
Abilitati de Leadership si impact personal;
Capacitate de organizare si prioritizare;
Disponibilitate pentru deplasari.

Indicatori de performanta:

Organizarea activitatii in cele mai bune conditii, cu respectarea termenelor cerute de standardele companiei.
Atingerea obiectivelor strategice ale companiei prin atingerea obiectivelor de vanzare.

en_USEN