Relationship Manager – Agribusiness

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai din sectorul bancar, aflat in top 10 mondial, o persoana care sa ocupe pozitia de Relationship Manager – Agribusiness.

Cautam in orasele: Constanta, Timisoara, Iasi, Buzau, Bacau, Slobozia

Responsabilitati specifice :

– Cresterea expunerii bancii pe sectorul AGRI;
– Buna cunoastere a ofertei de produse a bancii, dedicata in primul rand clientelei din sectorul AGRI;
– Realizeaza vizite la fermieri (clienti si prospecti) pentru identificarea de noi oportunitati de business
– Participa la evenimente centrale si locale menite sa mareasca vizibilitatea produselor specifice si atragerea de noi clienti (targuri si conferinte de profil);
– Acorda suport specializat retelei de sucursale in alcatuirea dosarele de credit pentru fermieri;
– Analizeaza si sustine dosarele de credit din aria Agribusiness in vederea aprobarii acestora;
– Analiza si sustinerea solicitarilor de derogari de costuri operationale sau de credit a clientelei specfice;
– Efectueaza simulari de credit la telefon si stabileste gradul de eligibilitate al unui potential client;
– Comunica permanent cu parteneri insititutionali precum APIA, MADR sau FGCR
– Ofera feed-back constant catre Divizia Marketing privind eficacitatea si competitvitatea ofertei curente, concurenta in vederea imbunatatirii produselor existente;
– Ofera informatii actualizate dedicate sectorului Agribusiness pentru pagina de Internet/ Intranet ;
-Este responsabil de indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite;
– Transmite catre sucursala dorita de potentialul client eligibil datele obtinute in vederea intocmirii dosarului de credit;
– Gestioneaza situatia scrisorilor de respingere a aplicatiilor de credit;
– Informeaza superiorul direct despre orice probleme aparute in activitatea curenta si propune masuri pentru rezolvarea acestora;
– Executa orice alte sarcini conform procedurilor Bancii si/sau instructiunilor primite de la superior.

Experienta solicitata:

– Minim 3 ani experienta in domeniul financiar bancar,
– Experienta de minim 2 ani in domeniul Agribusiness ;

Cunostinţe necesare:

– Cunoaşterea pietei de produse şi servicii bancare;
– Cunoasterea mediului economic si bancar;
– Reglementarile legale in domeniul bancar (norme, instructiuni si regulamente specifice sferei proprii de activitate. Ex.: procedurile privind cunoasterea clientelei, procedurile privind prevenirea spalarii banilor);
– Proceduri de lucru, fluxuri operationale specifice activitatii;
– Limba engleza – nivel fluent;
– Buna utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office ;

Aptitudini necesare:

– Excelente abilitati de comunicare, relationare si persuasiune;
– Disponibilitate pentru deplasari;
– Acordarea de consultanta si consiliere;
– Bun co-echipier

Director Regional de Vânzări – Galați / Constanța

KAPITAL HR caută o persoană care să ocupe poziția de Director Regional de Vânzări, pentru unul din clienții săi din Industria Pharma.

Descrierea postului:
Planifică, organizează, conduce și coordonează activitatea de pe Regiunea alocată.

Sarcini şi responsabilităţi cheie:

– Asigură implementarea politicilor comerciale ale companiei pe regiunea sa: planograme, sortimentație, promoții, prețuri și nivel al stocurilor;
– Răspunde de realizarea planului de marjă pe zona alocată;
– Răspunde de implementarea corectă, de desfășurarea și semnalizarea promoțiilor și campaniilor; se asigură că mecanismele promoțiilor și campaniilor sunt corect înțelese;
– Monitorizează parteneriatele cu cabinetele medicale individuale/clinicile medicale și medicii specialiști;
– Participă la deschiderea noilor farmacii și se asigură că personalul nou angajat este instruit;
– Se asigură că subordonații direcți verifică, conformitate stoc gestiune din punct de vedere: cantitativ și calitativ;
– Se asigură că subordonații direcți participă activ la inventarele pentru farmaciile din subordine;
– Stabilește obiectivele de evaluare lunară pentru echipa sa;
– Supervizează raportarea activității zilnice;
– Se implică în procesul de închidere/mutare /rebranduire farmacii din zona coordonată;
– Propune strategii și politici de fidelizare a clienților și coordonează implementarea acestora;
– Întocmește, analizează, prezintă și comunică către șeful direct orice raport solicitat;
– Respectă responsabilitățile ce-i revin pe linie financiar – contabilă cu privire la efectuarea deconturilor și obținerea documentelor justificative pentru acestea.

Responsabilități de dezvoltare:

– Dezvoltă lanțul de farmacii din regiunea alocată prin achiziții de noi farmacii și licențe de funcționare; efectuează propuneri/recomandări în acest sens;
– Efectuează propuneri și recomandări cu privire la închirierea de spații comerciale pentru deschiderea de noi farmacii;
– Răspunde de reprezentarea societății în relația cu autoritățile locale în domeniu;
– Transmite propuneri/oportunități către șeful direct pentru lărgirea/ extinderea/ îmbunătățirea activității în regiunea alocată.

Responsabilități privind comunicarea/relațiile cu ceilalți:

– Menține relații profesionale corecte cu colaboratorii cu care lucrează;
– Menține relații colegiale și cooperează cu colegii;
– Aplică măsurile de prevenire adoptate de angajator, precum şi alte măsuri menite să elimine neconformităţile şi neregulile constatate cu prilejul controalelor inspectorilor de muncă;
– Efectuează instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică pentru lucrătorii din subordine conform instrucţiunilor proprii și tematicilor de instruire a personalului aprobate de angajator;
– Întocmește necesarul de echipament individual de protecţie pentru lucrătorii din subordine, specific activităților desfășurate de aceștia, solicitând conducerii societății aprobarea și achiziționarea acestuia;
– Solicită conducerii societății pentru lucrătorii din subordine acordarea unui echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie a celui vechi.

Responsabilități referitoare la regulamentele/procedurile de lucru:

– Respectă Regulamentele interne, precum și orice alte regulamente/instrucțiuni ale angajatorului, legislația aplicabilă în domeniu și/sau conexa;
– Respectă toate procedurile și instrucțiunile de lucru în activitatea pe care o desfășoară;
– Respectă și aplică actele normative în vigoare;
– Păstrează și asigura secretul propriei parole de utilizator al resurselor tehnologice de la locul de muncă.

Cerințele postului:

– Nivelul de studii: superioare.
– Calificarea necesară: competente în administrare bugete în domeniul financiar.
– Experiență aferentă postului: minim 5 ani experiență managerială.
– Alte cerințe: permis conducere categoria B.

Criterii de evaluare:

– Viziune personală și strategii de lucru;
– Capacitate de influențare și negociere;
– Orientare către rezultat;
– Capacitatea de lua decizii;
– Mangementul resurselor;
– Abilități de comunicare;
– Capacități de dezvoltare a personalului, training, coaching;
– Înțelegerea indicatorilor financiari și de profit;
– Abilități de a crea și a menține relații inter-personale;
– Abilități de Leadership și impact personal;
– Capacitate de organizare și prioritizare;
– Disponibilitate pentru deplasări.

Indicatori de performanță:

– Organizarea activității în cele mai bune condiții, cu respectarea termenelor cerute de standardele companiei.
– Atingerea obiectivelor strategice ale companiei prin atingerea obiectivelor de vânzare.

en_USEN