Job Archives

Bucuresti
Posted 2 days ago

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe poziția de Manager Marketing.

Jobul este situat în București.

Responsabilități Principale:

1. Dezvoltare și Implementare Strategie de Marketing:

 • Elaborarea și implementarea strategiilor de marketing aliniate cu obiectivele generale ale companiei.
 • Analiza pieței și a concurenței pentru a identifica oportunități de creștere și a dezvolta planuri de acțiune.

2. Marketing Digital și Tehnologic:

 • Utilizarea cunoștințelor tehnice pentru a gestiona și optimiza campaniile de marketing digital (SEO, SEM, PPC, social media).
 • Colaborarea cu echipa IT pentru a dezvolta și implementa soluții tehnice care să susțină inițiativele de marketing.

3. Gestionarea Proiectelor de Marketing:

 • Coordonarea proiectelor de marketing de la concept la execuție, asigurându-se că toate proiectele sunt livrate la timp și în limitele bugetului.
 • Utilizarea instrumentelor de gestionare a proiectelor pentru a monitoriza progresul și a asigura comunicarea eficientă între echipe.

4. Analiză și Raportare:

 • Colectarea și analizarea datelor de marketing pentru a evalua eficacitatea campaniilor și a face recomandări pentru îmbunătățiri.
 • Pregătirea rapoartelor detaliate și prezentarea acestora conducerii pentru a evidenția rezultatele și ROI-ul campaniilor de marketing.

5. Dezvoltarea Produselor și a Piețelor:

 • Colaborarea cu echipele de dezvoltare de produs pentru a asigura lansarea de produse inovatoare și competitive pe piață.
 • Identificarea și explorarea de noi piețe și segmente de clienți.

6. Managementul Echipei de Marketing:

 • Supervizarea și coordonarea echipei de marketing si a colaboratorilor pentru a asigura o performanță optimă.
 • Dezvoltarea profesională a membrilor echipei prin mentoring și training continuu.

7. Relații cu Clienții și Partenerii:

 • Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu clienții cheie și partenerii de afaceri.
 • Organizarea și participarea la evenimente de networking, conferințe și expoziții pentru a promova brandul și a genera oportunități de afaceri.

Cerințe:

 • Studii: Studii superioare în marketing, IT, inginerie.
 • Experiență: Minimum 5 ani experiență într-un rol similar, cu accent pe marketing digital, de preferat in companii din industrii tehnice
 • Cunoștințe:
  • Cunoștințe solide de marketing digital, analiză de date și instrumente de marketing.
  • Înțelegere profundă a tehnologiilor web și a principiilor de dezvoltare software.
 • Competențe:
  • Abilități excelente de comunicare și prezentare.
  • Capacitate de analiză și interpretare a datelor.
  • Leadership și capacitate de a motiva și coordona echipe.
  • Bune abilități de organizare și gestionare a timpului.
  • Creativitate și inovație în dezvoltarea campaniilor de marketing.

Job Features

Job Category

Market Research

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe

Galati
Posted 2 days ago

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe poziția de Manager Resurse Umane.

Jobul este situat în Galați.

Responsabilități Principale:

1. Strategie și Planificare:

 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor de resurse umane aliniate cu obiectivele generale ale companiei.
 • Planificarea forței de muncă pentru a asigura resursele necesare în toate ariile de activitate ale business-ului.

2. Recrutare și Selecție:

 • Gestionarea procesului de recrutare și selecție pentru a asigura angajarea celor mai potriviți candidați.
 • Colaborarea cu managerii de departamente pentru a înțelege nevoile de personal și pentru a dezvolta profile de post adecvate.

3. Dezvoltare și Training:

 • Identificarea necesităților de formare profesională și organizarea programelor de training și dezvoltare pentru angajați.
 • Evaluarea eficienței programelor de training și ajustarea acestora în funcție de feedback și rezultate.

4. Gestionarea Performanței:

 • Implementarea și monitorizarea sistemelor de evaluare a performanței angajaților.
 • Asigurarea unui feedback constant și constructiv pentru îmbunătățirea performanței individuale și de echipă.

5. Compensații și Beneficii:

 • Administrarea sistemelor de salarizare și beneficii pentru a asigura competitivitatea și echitatea internă.
 • Monitorizarea tendințelor pieței și ajustarea politicilor de compensații și beneficii în consecință.

6. Relații de Muncă:

 • Menținerea unui climat de muncă pozitiv și gestionarea conflictelor de muncă.
 • Asigurarea respectării legislației muncii și a politicilor interne ale companiei.

7. Administrare Personal:

 • Gestionarea documentelor de personal și asigurarea conformității acestora cu legislația în vigoare.
 • Monitorizarea și raportarea indicatorilor de resurse umane către conducerea companiei.

Cerințe:

 • Studii: Studii superioare în domeniul resurselor umane, psihologie, economie sau alte domenii relevante.
 • Experiență: Minimum 5 ani experiență într-un rol similar, preferabil în cadrul unei companii cu activitate diversificată.

Cunoștințe:

 • Cunoștințe solide despre legislația muncii din România.
 • Familiaritate cu practici moderne de resurse umane și instrumente de management al resurselor umane.

Competențe:

 • Abilități excelente de comunicare și interrelaționare.
 • Capacitate de analiză și rezolvare a problemelor.
 • Leadership și capacitate de a motiva și coordona echipe.
 • Bune abilități de organizare și gestionare a timpului.

Job Features

Job Category

Human Resources and Recruitment

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe

Bucuresti
Posted 2 days ago

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe poziția de Key Account Manager (KAM) Retaileri DIY.

Jobul este situat în București.

Responsabilități Principale:

1. Gestionarea Conturilor Cheie:

 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții principali din lanțurile mari de retaileri DIY.
 • Identificarea nevoilor clienților și oferirea de soluții personalizate pentru a crește satisfacția și loialitatea acestora.

2. Planificare și Implementare Strategie de Vânzări:

 • Elaborarea și implementarea strategiilor de vânzări pentru conturile cheie, aliniate cu obiectivele generale ale companiei.
 • Monitorizarea și analiza performanței conturilor pentru a asigura atingerea țintelor de vânzări și a KPI-urilor.

3. Negociere și Contractare:

 • Negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu clienții, asigurându-se că acordurile sunt avantajoase pentru ambele părți.
 • Gestionarea contractelor și asigurarea respectării acestora pe parcursul colaborării.

4. Analiză și Raportare:

 • Colectarea și analizarea datelor de vânzări pentru a identifica tendințele și oportunitățile de piață.
 • Pregătirea rapoartelor detaliate și prezentarea acestora conducerii pentru a evidenția rezultatele și propune acțiuni de îmbunătățire.

5. Coordonare Internă:

 • Colaborarea strânsă cu echipele interne (logistică, marketing, finanțe) pentru a asigura livrarea produselor și serviciilor conform cerințelor clienților.
 • Facilitarea comunicării între client și departamentele interne pentru a rezolva problemele și a optimiza procesele.

6. Dezvoltare de Noi Oportunități:

 • Identificarea și dezvoltarea de noi oportunități de afaceri cu clienții existenți și potențiali.
 • Extinderea portofoliului de produse și servicii oferite clienților cheie.

Cerințe:

Studii: Studii superioare în economie, management, marketing sau alte domenii relevante.

Experiență: Minimum 5 ani experiență în vânzări B2B, preferabil în sectorul retail DIY sau în gestionarea conturilor cheie.

Cunoștințe:

 • Cunoștințe solide despre piața de retail DIY și dinamica acesteia.
 • Familiaritate cu procesele și tacticile de vânzări B2B.

Competențe:

 • Abilități excelente de comunicare și negociere.
 • Capacitate de analiză și interpretare a datelor de vânzări.
 • Orientare către rezultate și abilitatea de a lucra sub presiune.
 • Abilități de organizare și gestionare a timpului.
 • Leadership și capacitate de a motiva și coordona echipe.

Job Features

Job Category

Creative and Advertising, Sales and Retail

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe poziția de Business Developer Clienți B2B. Jobul este situat în Vestul țării. Fișă de Post: Business Developer - Clienți B2B- Vestul Țării Responsabilități Principale: 1. Dezvoltare și Implementare Strategie de Creștere:
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a afacerii pentru piața B2B din vestul țării.
 • Identificarea oportunităților de creștere în piață și dezvoltarea de planuri de acțiune pentru capitalizarea acestora.
2. Identificarea și Atragerea de Noi Clienți:
 • Prospectarea pieței și identificarea potențialilor clienți B2B.
 • Crearea și menținerea unei baze de date actualizate cu potențiali clienți și oportunități de afaceri.
3. Gestionarea Relațiilor cu Clienții:
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor solide și de lungă durată cu clienții actuali și potențiali.
 • Vizitarea clienților și organizarea de întâlniri pentru a discuta nevoile acestora și a propune soluții personalizate.
4. Negociere și Vânzare:
 • Pregătirea ofertelor comerciale și negocierea termenilor contractuali.
 • Încheierea contractelor și asigurarea respectării acestora pe parcursul colaborării.
5. Analiză și Raportare:
 • Monitorizarea și analizarea performanțelor de vânzări pentru a identifica tendințele și oportunitățile de îmbunătățire.
 • Pregătirea rapoartelor detaliate pentru conducere și prezentarea rezultatelor obținute.
6. Colaborare Internă:
 • Colaborarea cu echipele interne (marketing, logistică, suport tehnic) pentru a asigura livrarea produselor și serviciilor conform cerințelor clienților.
 • Asigurarea unei comunicări eficiente între client și departamentele interne pentru a rezolva problemele și a optimiza procesele.
7. Dezvoltare de Soluții Inovatoare:
 • Identificarea nevoilor specifice ale clienților și dezvoltarea de soluții inovatoare pentru a răspunde acestora.
 • Monitorizarea tendințelor pieței și propunerea de noi produse și servicii care să îmbunătățească oferta companiei.
Cerințe:
 • Studii: Studii superioare în economie, business, marketing sau alte domenii relevante.
 • Experiență: Minimum 3-5 ani experiență în vânzări B2B, preferabil în regiunea vestică a României.
Cunoștințe:
 • Cunoștințe solide despre piața B2B și dinamica acesteia în vestul țării.
 • Familiaritate cu tehnici de vânzări și dezvoltare de afaceri.
Competențe:
 • Abilități excelente de comunicare și negociere.
 • Capacitate de analiză și interpretare a datelor de vânzări.
 • Orientare către rezultate și abilitatea de a lucra sub presiune.
 • Abilități de organizare și gestionare a timpului.
 • Proactivitate și inițiativă în identificarea și dezvoltarea de noi oportunități de afaceri.
Disponibilitate: Disponibilitate pentru deplasări frecvente în vestul țării.

Job Features

Job Category

Creative and Advertising, Sales and Retail

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o companie care prelucrează oțel, din Galați, o persoană care să ocupe

Posted 2 weeks ago

Căutăm pentru una dintre cele mai mari companii din România ce activează în domeniul marketingului și comunicării, un Talent Acquisition. 

Responsabilitățile specifice postului vor fi:

1. Recrutare și Selecție:

  • Dezvoltarea și implementarea strategiilor de recrutare pentru atragerea candidaților de top.
  • Gestionarea întregului ciclu de recrutare, de la identificarea nevoilor de angajare până la integrarea noilor angajați.
  • Colaborarea cu managerii de departament pentru a înțelege cerințele posturilor și profilul ideal al candidaților.

  2. Retenția Talentelor:

  • Crearea și implementarea strategiilor de retenție pentru a reduce rata de turnover și a menține angajații valoroși.
  • Monitorizarea și analiza datelor privind retenția angajaților pentru a identifica și aborda problemele emergente.

  3. Programe de Integrare și Training:

  • Dezvoltarea și gestionarea programelor de onboarding pentru noii angajați, asigurând o integrare eficientă și rapidă.
  • Organizarea și coordonarea programelor de training și dezvoltare profesională pentru angajați.

  4. Employer Branding:

  • Contribuie la dezvoltarea și promovarea brandului de angajator al Lowe Group și individual a agențiilor din Group (Goli, Initiative Media, Mullen Lowe, Medic One și One Big Band) în mediul online (platforme de recrutare).
  • Participarea la evenimente de carieră și conferințe de joburi pentru a crește vizibilitatea și atractivitatea organizației.
  • Participarea la organizarea evenimentelor interne (ex. Team Building, Rock Star of The Year etc.)

  5. Evaluarea Performanței:

  • Colaborarea cu HR Manager pentru a dezvolta și implementa procese eficiente de evaluare a performanței.
  • Suport în dezvoltarea planurilor de carieră și a oportunităților de dezvoltare pentru angajați.

  Cerințe

  • Experiență în domeniu de minim 5 ani. 
  • Excelente abilități de comunicare și relaționare. 
  • Capacitatea de a gestiona multiple proiecte simultan și de a respecta termenele limită. 
  • Cunoștințe solide despre tehnici actuale de recrutare și selecție. 
  • Abilitatea de a analiza date și de a lua decizii informate. 

  Așteptăm cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Job Features

  Job Category

  Creative and Advertising

  Căutăm pentru una dintre cele mai mari companii din România ce activează în domeniul marketingului și comunicării, un Talent Acquisition.  Responsabilitățile

  Posted 3 weeks ago

  Căutăm pentru unul dintre clienții noștri, o importantă casă de avocatură, o persoană care să se alăture echipei financiare, pe rolul de Accounts Payable.

  Poziția este pe perioadă determinată de doi ani, însă cu reale șanse de a rămâne în companie în continuare.

  Sarcini şi activităţi specifice postului:

  • asigurarea plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor conform statelor de plată lunare la termenele stabilite conform legii în vigoare;
  • asigurarea plăţii TVA-ului lunar în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
  • inregistrarea facturilor primite de la furnizori, alocarea cheltuielilor pe centre de cost;
  • verificarea corectitudinii întocmirii documentelor pentru plăţi electronice si efectuarea plăților, în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
  • analiza situaţiilor, conturilor pentru a identifica articole neobişnuite sau restante şi alegerea procedurilor corecte  de verificare sau reparare a diferenţelor sau erorilor;
  • menţinerea relaţiei cu banca privind disponibilităţile băneşti din conturile curente ale Societăţii: consultarea soldurilor zilnice, efectuarea plăţilor electronice către furnizori sau terţe persoane, evidenţa datelor de scadenţă a depozitelor bancare, constituirea de depozite bancare, urmărirea utilizarilor din liniile de credit deschise de Societate la bancă precum şi restituirea în timp util a sumelor necesare acoperirii acestor linii de credit;
  • efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Societăţii;
  • colaborarea cu CFO la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile şi financiare;
  • pregătirea rapoartelor şi situaţiilor standard de audit în colaborare cu CFO;
  • stabilirea, modificarea, susţinerea cu documente şi coordonarea implementării procedurilor contabile şi de control contabil;
  • asigurarea îndosarierii şi arhivarea zilnică a tuturor documentelor în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
  • ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite pe cale ierarhică.

  Așteptăm cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Mulțumim!

  Job Features

  Job Category

  Juridical & Corporate Services

  Căutăm pentru unul dintre clienții noștri, o importantă casă de avocatură, o persoană care să se alăture echipei financiare, pe

  Posted 3 weeks ago

  Descrierea Postului:

  Pentru o Casa de avocatură, una dintre cele mai prestigioase firme din domeniu, căutăm un avocat cu experiență pentru a se alătura echipei de specialiști în drept bancar.

  Responsabilități:

  • Oferirea de consultanță juridică specializată clienților din sectorul bancar.
  • Redactarea și revizuirea contractelor bancare, inclusiv credite, garanții și alte instrumente financiare.
  • Asistență juridică în cadrul tranzacțiilor bancare și financiare.
  • Reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată și a altor autorități competente.
  • Monitorizarea și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare din domeniul bancar și financiar.

  Cerințe:

  • Diplomă în Drept și calitatea de avocat definitivat.
  • Minimum 5 ani de experiență în domeniul dreptului bancar.
  • Cunoștințe solide de legislație bancară și financiară.
  • Abilități excelente de comunicare și negociere.
  • Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă.
  • Atenție la detalii și abilități analitice puternice.
  • Cunoștințe avansate de limba engleză, atât scris, cât și vorbit.

  Dacă îndeplinești cerințele și ești dornic să te alături unei echipe de profesioniști într-o firmă de top, te invităm să trimiți CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de email: alina.conu@kapitalhr.com

  Job Features

  Job Category

  Juridical & Corporate Services

  Descrierea Postului: Pentru o Casa de avocatură, una dintre cele mai prestigioase firme din domeniu, căutăm un avocat cu experiență

  Galati
  Posted 1 month ago

  Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai mari companii din domeniul agribusiness, o persoană care să ocupe rolul de Consilier Juridic, pentru locația lor din Galați.

  Acesta ar trebui să asigure legalitatea desfășurării activității la nivelul societății și să reprezinte societatea în fața autorităților, a instanțelor și/sau executorilor judecătorești potrivit legii, în prevenirea și soluționarea litigiilor între profesioniști, civile, de contencios și de dreptul muncii în care este implicată societatea. 

  Cerințe:

  • Absolvent Facultate de Drept (Consilier juridic sau Avocat)
  • Experiență în domeniul juridic minimum 10 ani; 
  • Experiență judiciară, inclusiv în executări silite și procedura insolvenței; 
  • Cunoștințe temeinice ale cadrului legislativ primar, respectiv Cod Civil, Cod procedură civilă; Codul Muncii; Legea BO/ CEC; Legea insolvenței; Legea societăților, Codul Fiscal, Codul Vamal;
  • Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Outlook); 
  • Carnet de conducere categoria “B”; 
  • Cunoașterea limbii engleze juridice (nivel mediu spre avansat); 
  • Bune competențe de comunicare, disponibilitate deplasări termene de judecata / întâlniri cu parteneri, organizare volum mare de lucrări, prioritizare solicitări, aptitudini proactive, rezistență la stres.

  Descriere rol:

  • Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea desfășurată de societate, cunoaște și informează despre noutățile legislative cu impact asupra activității societății;
  • Verifică și revizuiește contracte, cu înscrierea tuturor elementelor prevăzute de lege și/sau de procedurile interne, în legătură cu obiectul contractului, termenele de executare, modalități de plată, scadență, calitate, garanție, clauze de penalitate și despăgubiri pentru neexecutarea întocmai a contractelor încheiate de societate cu partenerii de afaceri;
  • Actualizează și revizuiește modelele de contracte, în conformitate cu solicitările primite și politica societății;
  • Formulează acțiuni și celelalte acte de procedură (cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, note scrise, contestații, cereri în anulare, probatorii, declarații de creanță, căi de atac, etc) și reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată; urmărește realizarea la timp a tuturor acestor proceduri;
  • Formulează cereri și alte acte necesare în procedurile de executare silită împotriva debitorilor societății; reprezintă societatea în relația cu executorii judecătorești; efectuează toate demersurile necesare în dosarele de executare silită pentru recuperarea creanțelor; monitorizează dosarele de executare silită;
  • Monitorizează toate dosarele/litigiile aflate pe rolul instanțelor: de drept comun, contencios administrativ și fiscal, de insolvență, alte proceduri speciale;
  • Informează conducerea societății despre hotărârile instanțelor de judecată și propune moduri de abordare și soluționare a situațiilor litigioase și a litigiilor în desfășurare;
  • Redactează notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la partenerii comerciali, bănci finanțatoare, poliție, parchet, ANAF, AFM, DNA, CSM, instanțe de judecată, autorități locale și naționale, ministere, alte instituții de stat/private, etc.
  • Reprezintă societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului competent și cu operatorii/agenții autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și coordonează situația înscrierilor în RNPM a contractelor de ipotecă mobiliară (după caz);
  • Acordă suport juridic pentru obținerea/reînnoirea/vizarea/revizuirea autorizațiilor de funcționare conform obiectului de activitate al Societății;
  • Acordă suport juridic pentru întocmirea/revizuirea anumitor proceduri de lucru/decizii/regulamente interne;
  • Monitorizează portofoliul de mărci al societății, înregistrează mărci noi și/sau prelungește valabilitatea celor existente, în conformitate cu solicitările primite.

  Portofoliu

  • Dosare pe rolul instanțelor de judecată;
  • Dosare de executare silită;
  • Activități drept societar: convocări AGA, hotărâri AGA, decizii Consiliu de Administrație, decizii Director General, actualizări act constitutiv, declarații beneficiar real etc.;
  • ONRC: publicare hotărâri AGA; mențiuni și înscrieri diverse; actualizare activități autorizate; actualizare date acționari/administratori, deschidere/închidere puncte de lucru, prelungire valabilitate sediu/punct de lucru, prelungire mandat administratori etc. Parte din aceste activități și pentru firmele din grup, după caz.
  • Acte autentice: pregătire/verificare documentație, întocmire/verificare contracte de ipotecă imobiliară, procuri, declarații etc.
  • OCPI: extrase de carte funciară; documentații cadastrale; declarații limite și vecinătăți; rectificări înscrieri, intabulări/radieri/alte notări în CF.
  • OSIM și EUIPO: evidență și monitorizare portofoliu mărci; cereri de înregistrare mărci noi; cereri de prelungire valabilitate marcă; cercetări și analize diverse, în funcție de solicitări;
  • Parchet / Politie: verificare solicitare, transmitere instrucțiuni pentru pregătire documente, verificare documente și întocmire/transmitere răspuns.
  • Autorizații: verificare prin sondaj, comunicare instrucțiuni și atenționări pentru obținerea vizelor necesare, verificare documentații, validare/revizuire răspunsuri către autorități, întocmire documente pentru viza autorizației de mediu (unde este cazul);
  • Autorități: notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la acestea.
  • Bănci: întocmire/completare dosar juridic, verificare contracte credit/ipotecă, întocmire și/sau actualizare situații litigii pe rol, alte solicitări/clarificări;
  • Statistică: solicitare informații intern și transmitere situație;
  • Contracte: verificări contracte terți, revizuiri contracte tip: achiziții și intermedieri vânzări ulei, srot, peleți, prestări servicii depozitare, transport, opinii pe solicitări de modificare/completare contracte transmise de partenerii comerciali;
  • Corespondență Internă: acordare opinie juridică în materia dreptului muncii / comercial / civil / administrativ / financiar-bancar etc, analize și verificări parteneri comerciali, verificare procuri parteneri comerciali, clarificări și opinii situații diverse, notificări de plata solduri, solduri și bilete la ordin, informări legislative și aplicare legislație, întocmire/revizuire adrese diverse etc.

  Așteptăm CV-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Vă mulțumim!

  Job Features

  Job Category

  Juridical & Corporate Services

  Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai mari companii din domeniul agribusiness, o persoană care

  Posted 1 month ago

  Kapital HR is looking for an experienced Legal Director. Our client is a significant player in agribusiness, encompassing both manufacturing and sales of vegetable oil. The company holds a long-term vision and delegates entrepreneurship to its people, meaning high levels of responsibility and autonomy.

  This challenging position involves taking over the role from one of the shareholders and reporting directly to the owner.

  The role has a significant impact on the local organization, dealing directly with its leadership and helping them to strengthen the profitability and growth of the different Business Units (agri & food).

  The position combines a strategic and hands-on approach, ensuring that all agricultural and food operational and commercial areas are fit for purpose and highly effective for both internal and external clients.

  The Legal Director will be accountable for all legal activities of the group (quality and cost), including business partnering, local compliance, litigation, general legal services (contracts, intellectual property/patents), labor, regulatory, product safety, promotions, approvals (products/manufacturing), cooperations (commercial/strategic), risk management, and external legal advisor contacts.

  His/Her role is to protect the company's assets and reputation and to ensure compliance with all applicable local country laws and regulations, including those pertaining to all foreign subsidiaries of the Group (export markets).

  Key Objectives:

  • Coordinate and provide legal advice and counsel to all operational areas in the group to ensure that their current and proposed activities, policies, business practices, and transactions comply with all relevant laws and regulations, including special projects such as acquisitions, divestitures, and joint ventures.
  • Steer the risk management function and involve in major Compliance projects.
  • Ensure overall legal and Corporate Compliance in the group by coordinating corporate compliance activities needed such as training, seminars, and focused campaigns, and managing appropriate Compliance Committee meetings and reports.
  • Identify and address issues of legal risk, risk management, and compliance risks (including reporting, risk-mitigating activities, balance-sheet-related measures).
  • Prepare contracts, letters, and other documents related to a variety of trade, commercial, promotional, regulatory, financial, and other operational matters to protect the company assets and the overall organization’s legal and business interests. Support in drafting and validation of commercial contracts before authorized signature.
  • Coordinate the legal activities pertaining to business transactions and pending litigation involving the company and the legal professionals assigned (internal or external resources).
  • Manage active and/or defense litigation including ensuring proper representation by outside counsel (while securing case reporting and strategic alignment).
  • Report (and interpret/enforce) court or government authority/agency decisions, statutes, and governmental regulations and advise management on pending developments in these areas.
  • Interact/negotiate with the legal representatives of customers, trade associations, government authorities/agencies, including law enforcement agencies.
  • Provide advice and primary legal direction on special projects such as acquisitions, divestitures, and joint ventures.
  • Retain outside counsel as warranted on all matters related to the group’s business (while ensuring that no retainment may occur without his/her approval and further securing that the retainment of outside counsel may only occur in matters that from a capacity/experience point of view cannot be handled in-house).
  • Provide support and advice in matters related to labor laws, industrial relations, employment contracts, and conditions of employment.
  • Institutional relationship: obtaining/updating documents from Registrul Comertului (Trade Office), Authority for Personal Data Processing, OSIM, ANPC, etc.
  • Hold or organize legal and compliance trainings as required.
  • Implement all legal advice, establish control processes to monitor the implementation.

  Selection Criteria:

  • The ideal Legal Director has a very strong legal background and experience gained from progressively responsible positions with professional legal practice and experience of not less than 10-15 years, with particular emphasis on the agribusiness and FMCG industries. Experience in handling documentation of cross-border trade will be an advantage.
  • Excellent knowledge and understanding of civil, corporate, IP law, and procedures.
  • Experience working in very dynamic organizations with the ability to engage in the detail of operational implementation as well as taking a strategic view.
  • Excellent attention to detail.
  • Outstanding written and oral communication skills, with the ability to communicate effectively and authoritatively to a diverse audience, and to explain complex regulatory legislation and principles.
  • Expert negotiation skills with the ability to manage relationships with diplomacy and tact.
  • Ability to always maintain confidentiality and ensure that confidential data is handled in a sensitive manner.
  • Experience in developing systems, designing processes, and leading change.
  • Able to work in partnership with people at all levels, demonstrating strong skills in networking and influencing.
  • Ability to independently plan, prioritize, and deliver a wide variety of legal work for the organization to tight timescales in a fast-moving environment.
  • Excellent Romanian and English languages (including outstanding grammar and vocabulary).
  • Availability to travel when needed since the group has branches all over Romania.
  • Fluency in English is an absolute must (export and external partners, possible M&As, etc).

  Thank you for your applications, and we look forward to meeting you. Please apply at recrutare@kapitalhr.com.

  Job Features

  Job Category

  Manufacturing and Production, Sales and Retail

  Kapital HR is looking for an experienced Legal Director. Our client is a significant player in agribusiness, encompassing both manufacturing

  Kapital HR, caută pentru unul din clienții săi, o companie ce activează în comerțul industriei petroliere, un Expert Contabil care să ocupe poziția de Contabil Șef.

  Detaliem mai jos cerințele pentru acest rol:

  Gestionarea Contabilității Generale:

  • Întocmirea și gestionarea registrelor contabile, inclusiv jurnalele contabile generale și auxiliare;
  • Verificarea și reconcilierea conturilor contabile;
  • Raportare Financiară;
  • Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare periodice conform standardelor contabile naționale;
  • Asigurarea respectării termenelor limită pentru raportarea financiară;
  • Supervizarea Operațiunilor Contabile;
  • Monitorizarea și supervizarea activității echipei contabile;
  • Asigurarea corectitudinii și integrității datelor financiare.

  Conformitate Fiscală:

  • Asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a regulilor privind impozitele;
  • Pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale lunare și anuale.

  Audit:

  • Colaborarea cu auditorii externi pentru auditarea conturilor și procedurilor financiare.

  Consiliere Financiară:

  • Furnizarea de consultanță financiară și contabilă pentru managementul organizației;
  • Analiza și interpretarea datelor financiare pentru luarea deciziilor strategice.

  Cerințe și calificări:

  • Studii superioare în domeniul economic, cu specializare în contabilitate sau finanțe.
  • Experiență relevantă în domeniul contabilității, preferabil într-o poziție similară.
  • Cunoștințe solide în legislația contabilă și fiscală.
  • Abilități excelente de analiză și rezolvare a problemelor.
  • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele limită.
  • Abilități avansate de comunicare și colaborare în echipă.
  • Membru activ CECCAR.

  Așteptăm cu interes să vă primim CV-urile la adresa recrutare@kapitalhr.com .

  Vă mulțumim!

  Job Features

  Job Category

  Finance and Accounting

  Kapital HR, caută pentru unul din clienții săi, o companie ce activează în comerțul industriei petroliere, un Expert Contabil care

  Posted 2 months ago

  Kapital HR, caută pentru unul din clienții săi, o companie din industria ce activează în comerțul industriei petroliere, un Expert Contabil care să ocupe poziția de Contabil Șef.

  Detaliem mai jos cerințele pentru acest rol:

  • Organizarea și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, pe baza documentelor primite de la parteneri;
  • Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile;
  • Verificarea registrului mijloacelor fixe și al obiectelor de inventar;
  • Verificarea scadențarelor aferente dosarelor de leasing și înregistrarea conformă a acestora în contabilitate;
  • Verificarea cheltuielilor în avans;
  • Descărcarea de gestiune și verificarea acesteia;
  • Verificarea statelor de salarii;
  • Verificarea registrului de casă;
  • Verificarea înregistrării corecte a operațiunilor pe conturilor contabile;
  • Verificarea jurnalelor de cumpărări și vânzări;
  • Verificarea fiselor de cont;
  • Verificarea registrului jurnal;
  • Verificarea balanțelor și analiza conturi contabile;
  • Întocmirea și înregistrarea facturilor fiscale;
  • Asigurarea suportului necesar colegilor din departament;
  • Transmiterea facturilor prin sistemul E-factura;
  • Pregătirea și verificarea declarației Intrastat.

  Așteptăm cu interes aplicațiile dumneavoastră, la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Vă mulțumim!

  Job Features

  Job Category

  Finance and Accounting

  Kapital HR, caută pentru unul din clienții săi, o companie din industria ce activează în comerțul industriei petroliere, un Expert

  Cluj Napoca
  Posted 2 months ago

  Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o persoană care să ocupe poziția de AREA SALES MANAGER, pentru centrul țării, biroul fiind locat în Cluj.

  Cerințe privind experiența:

  • Experiență: Experiență anterioară de cel puțin 3 ani în domeniul vânzărilor, preferabil în zona de IT, sau consultanță.
  • Experiență în promovare și ofertare de produse IT/tehnologii enterprise de la producătorii mari din piață.
  • Experiență în promovarea sau ofertarea de soluții informatice complexe, la cheie, multi-tehnologie constituie un avantaj.
  • Cunoștințe despre proiectele finanțate prin fonduri europene prezintă un avantaj.

  Cerințe profesionale:

  • Capacitatea de a înțelege cerințe de business și de a le relaționa cu departamentul tehnic în oferirea soluției potrivite nevoilor clientului.
  • Cunoștințe privind tehnologii IT.
  • Cunoașterea standardelor aplicabile în industria IT.
  • Capacitatea de a lucra în echipă.
  • Cunoștințe de project management constituie avantaj.
  • Cunoștințe privind IT Service Management constituie avantaj.
  • Abilități de comunicare și relaționare.
  • Abilități de negocierea și încheierea de contracte.
  • Limba engleză nivel cel puțin nivel mediu.
  • Atitudine orientată spre rezolvarea provocărilor.
  • Capacitatea de auto organizare și planificare optimă a propriilor sarcini.

  Cerințe studii și certificări:

  • Studii superioare finalizate.
  • Certificări de project management, analiză de business constituie avantaj.

  Responsabilități:

  • Administrarea și dezvoltarea portofoliului de clienți și furnizori.
  • Elaborează și ofertează soluții adecvate (hard și soft) conform cerințelor clientului.
  • Prezintă, promovează și vinde produsele societății.
  • Oferă servicii de asistență post-vânzare.
  • Negociază termenii contractuali, modalitățile de plată și de livrare cu clienții din zona arondată.
  • Oferă consultanță tehnică de specialitate clienților existenți și celor potențiali.
  • Colaborează cu departamentul juridic pentru recuperarea creanțelor.
  • Colaborează cu Managerul de Produs și cu departamentul tehnic în vederea identificării celei mai bune soluții aplicabile nevoilor clientului.
  • Crearea documentelor de arhitectură ale soluțiilor care pot cuprinde atât aspecte tehnice, cât și de business.
  • Crearea documentelor cu propuneri de soluții într-un limbaj ne-tehnic împreună cu Managerul de produs și cu Business Development, pentru clienții targhetați.
  • Evaluarea tehnologiilor pentru posibilitatea integrării în soluții împreuna cu Managerul de produs.
  • Crearea împreună cu departamentul Tehnic/ Managerul de produs a ofertelor financiare și tehnice, și asigurarea ca acestea sunt în acord cu criteriile de business avute în vedere.
  • Menținerea la curent cu evoluția tehnologiilor.
  • Apartenența și activitatea în cadrul forumurilor, grupurilor profesionale din domeniu constituie un avantaj.

  Așteptăm cu interes aplicațiile dumneavoastră la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Va mulțumim!

  Job Features

  Job Category

  IT and Telecommunications, Sales and Retail

  Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, o persoană care să ocupe poziția de AREA SALES MANAGER, pentru centrul

  Kapital HR caută un avocat talentat și dedicat, care să ocupe poziția de Senior Associate pe divizia finance-banking, pentru clientului său, una dintre cele mai mari și de notorietate case de avocatură din România.

  Candidatul ideal va avea cunoștințe extinse în dreptul bancar și financiar, și va fi capabil să ofere consultanță de înaltă calitate clienților din sectorul bancar.

  Responsabilități:

  • Furnizarea de consultanță juridică în domeniul bancar și financiar clienților, inclusiv bănci, instituții financiare non-bancare și alte entități din sectorul financiar;
  • Gestionarea diferitelor aspecte legale specifice sectorului bancar;
  • Elaborarea și revizuirea contractelor, acordurilor și altor documente legale relevante pentru operațiunile bancare;
  • Monitorizarea și analizarea modificărilor legislative și reglementărilor din domeniul bancar și asigurarea conformității clienților noștri cu acestea.

  Cerințe:

  • Licență in Drept
  • Membru al Baroului București
  • Experiență relevantă în domeniul bancar și financiar, ideal acumulată într-o casă de avocatură sau în cadrul unui departament juridic bancar;
  • Cunoștințe solide în dreptul bancar și financiar;
  • Abilități excelente de comunicare și negociere;
  • Capacitatea de a lucra eficient atât individual, cât și în echipă;
  • Orientare către rezultate și atenție la detalii.

  Beneficii:

  • Oportunitatea de a lucra în cadrul unei case de avocatură de prestigiu, cu clienți de renume din sectorul bancar;
  • Mediu de lucru stimulativ și colaborativ;
  • Dezvoltare profesională și oportunități de avansare în cadrul firmei;
  • Pachet salarial atractiv și alte beneficii competitive.

  Dacă sunteți interesat și îndepliniți cerințele de mai sus, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail recrutare@kapitalhr.com.

  Vă mulțumim pentru interesul manifestat în a face parte din echipa clientului nostru.

  Job Features

  Job Category

  Juridical & Corporate Services

  Kapital HR caută un avocat talentat și dedicat, care să ocupe poziția de Senior Associate pe divizia finance-banking, pentru clientului

  Bucuresti
  Posted 2 months ago

  Kapital HR caută pentru clientul său, un lider din domeniul importului și distribuției produselor alimentare premium, o persoană care să ocupe poziția de Food Service Sales Manager. Căutam o persoană dedicată și talentată pentru a se alătura echipei clientului nostru și pentru a contribui la creșterea și succesul companiei.

  Locație: București

  Responsabilități:

  • Dezvoltarea și implementarea strategiilor de vânzare pentru a maximiza vânzările și profitabilitatea în sectorul Food Service.
  • Identificarea și exploatarea oportunităților în scopul dezvoltării businessului.
  • Colaborarea cu celelalte departamente pentru a asigura livrarea produselor și serviciilor în conformitate cu standardele de calitate și termenele stabilite.
  • Construirea și menținerea relațiilor solide cu clienții, inclusiv cu managerii de restaurante premium.
  • Supravegherea echipei de vânzări pentru a asigura performanța și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

  Cerințe:

  • Experiență anterioară demonstrată în vânzări HORECA.
  • Abilități excelente de comunicare și negociere.
  • Capacitatea de a dezvolta și implementa strategii de vânzare eficiente.
  • Orientare către rezultate și abilitatea de a lucra sub presiune.
  • Abilități de leadership și capacitatea de a motiva și dezvolta echipa.
  • Diploma de studii superioare în domeniul afacerilor sau echivalentă.

  Beneficii:

  • Oportunitatea de a lucra într-o companie în creștere și inovatoare.
  • Pachet salarial competitiv și beneficii suplimentare.
  • Oportunități de dezvoltare profesională și avansare în carieră.

  Dacă sunteți un profesionist dedicat, orientat către rezultate și pasionat de industria alimentară, vă invităm să aplicați pentru această poziție trimitând CV-ul dumneavoastră la adresa recrutare@kapitalhr.com.

  Job Features

  Job Category

  Food Processing Industry

  Kapital HR caută pentru clientul său, un lider din domeniul importului și distribuției produselor alimentare premium, o persoană care să

  Posted 3 months ago

  Kapital HR este în căutarea unui Manager Showroom pentru un Designer român de notorietate.

  Căutăm o persoană pasionată de modă și dedicată, pentru a se alătura echipei clientului nostru
  și pentru a contribui la dezvoltarea business-ului atât pe plan local, cât și internațional.

  În această poziție, vei avea oportunitatea de a-ti folosi creativitatea și abilitățile pentru a
  transforma spațiul de prezentare într-o experiență captivantă pentru clienți.

  Managerul  de Showroom va fi responsabil de conducerea, organizarea și administrarea
   showroom-ului, creând astfel un mediu care să reflecte brandul și să inspire clienții.

  Responsabilități:

  • Gestionarea zilnică a activităților showroom-ului, inclusiv întâlniri cu clienți cheie și atingerea obiectivelor de vânzări.
  • Selectarea și expunerea colecțiilor într-un mod atractiv și inspirațional.
  • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții.
  • Organizarea evenimentelor speciale și a prezentărilor pentru clienți și pentru presă.
  • Activități de administrare a businessului precum inventar, facturare, menținerea legăturii cu firma de contabilitate.
  • Managementul echipei de vânzari din Showroom.

  Cerințe:

  • Experiență anterioară în domeniul modei sau într-un rol similar într-un showroom fashion sau magazin de profil.
  • Abilități excelente de comunicare și negociere.
  • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona multiple sarcini simultan.
  • Cunoașterea tendințelor actuale din industria modei și a preferințelor clienților.
  • Experiență în conducerea unei echipe și în gestionarea unui buget.

  Beneficii:

  • Oportunitatea de a lucra cu un designer de notorietate și clienți atât pe plan local, cât și internațional.
  • Pachet salarial competitiv și alte beneficii.

  Dacă ești pasionat de modă, te invit să aplici pentru această poziție trimițându-ne CV-ul la
  adresa recrutare@kapitalhr.com

  Job Features

  Job Category

  Fashion Production

  Kapital HR este în căutarea unui Manager Showroom pentru un Designer român de notorietate. Căutăm o persoană pasionată de modă și