Job Archives

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR is hiring for one of its clients, international debts portfolio management company, covering more than 20 European markets, Senior Business Analyst

The role of Business Analyst will support Collection Support Team and the Client’s companies within the organization to identify and analyze opportunities for improvement, managing change initiatives / projects. S/He will design, and document business processes related to the company's target Operating Model, while defining functional and non-functional requirements, which will be used by local workforce in IT systems development.

Main Responsibilities:

• Analyze existing processes and identify
• Works closely with key stakeholders across the Group and company to ensure the successful development and implementation of business improvement initiatives
• Ensures that business needs are articulated as clear, detailed feature definitions and user stories for inclusion in the product roadmap and development lifecycle
• Conducts business process analysis, assessment, program & project management activities
• Documents business cases, processes and plans
• Writes test scenarios and participates / supports UAT execution
• Prepares reference guides & training material
• Effectively acts as a liaison between the business stakeholders, the IT & Organization Unit and the external vendors who implement improvement solutions
Qualifications and Requirements
• At least 4-6 years’ professional experience as a Business Analyst or related role
• BA/BS degree in any of the following areas: Business Administration, IT, Engineering. An MBA will be considered a plus
• Demonstrable experience in consulting and/or knowledge of the banking industry in the area of Collections will be considered a plus
• Knowledge of AroTron system is considered a plus
• Excellent knowledge of Business Analysis and process modelling tools and techniques
• Knowledge of Project Management principles, methods, tools and techniques Certification in Project Management will be considered a plus
• Very strong soft skills – communication, facilitation, co-ordination – working with many different stakeholders
• Fluency in English
• Availability to travel at least 50% of time

What we offer:

 Extensive development opportunities: tailored trainings, aiming to maximize your potential
 Possibility to strengthen expertise in a multi-national environment, covering more than 20 European markets
 Attractive package: competitive salary, “away from home” compensation, yearly performance bonus and many other benefits

We are lookng forward to reading your professional presentations at recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

KapitalHR is hiring for one of its clients, international debts portfolio management company, covering more than 20 European markets, Senior

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR recruteaza pentru unul din clientii sai o banca de top international

RISK & METHODOLOGY OFFFICER

Sarcini Si Activităţi Specifice

• Implementeaza si mentine un cadru adecvat in ceea ce priveste reglementarile, standardele si metodologile de risc, pentru a facilita identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor;
• Propune si asigura elaborarea strategiei de risc, in conformitate cu liniile directoare transmise;
• Emite opinii de risc cu privire la reglementările interne care sunt supuse avizării;
• Furnizeaza opinie de risc asupra noilor produse;
• Emite opinii de risc privind activitatile propuse a fi externalizate, din perspectiva riscurilor implicate de externalizare;
• Verifica si validează ca produsele/activităţile descrise in norme si proceduri sa fie in conformitate cu strategia de risc si profilul de risc aprobate;
• Recomanda limitele de creditare pentru sectoare economice, arii georgrafice si diverse produse specifice;
• Emite opinii de risc privind limitele de expunere la contrapartide interbancare;
• Evalueaza eficienta modelelor de clasificare a clientilor pe categorii de nerambursare (modele de scoring) si cel putin anual asista procesul de recalibrare a acestora;
• Participa la realizarea recalibrarii parametrilor utilizati in cadrul procesului de revizuire individuala si colectiva in vederea determinarii ajustarilor pentru depreciere (PD, LGD etc.).

Competente / Studii Necesare

• Excelente cunoştinţe economice si tehnice si experienţa corespunzătoare in aria de responsabilitate.
• Foarte bună cunoaştere si experienţa in privinţa operaţiunilor bancare, regulamentelor şi normelor bancare, precum si a cadrului legal în vigoare
• Cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat)
• Experienţa relevanta într-o poziţie similara de min 3 ani
• Utilizarea programelor de editare text (de ex. Microsoft Word), de gestiune a bazelor de date (de ex. Microsoft Excel sau Access), de realizare a prezentărilor (de ex. Power Point)
• Studii superioare absolvite in domeniul economic
• Reprezintă un avantaj cursurile de specializare: managementul riscurilor bancare, legislaţie bancară, limbi străine etc.

Va rugam trimiteti CV la recruatre@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

KapitalHR recruteaza pentru unul din clientii sai o banca de top international RISK & METHODOLOGY OFFFICER Sarcini Si Activităţi Specifice

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR, angajeaza pentru unul din clientii sai, o banca internationala de Top10

Chief Information Security Officer (CISO)

Responsabilitati:

Manager Securitatea Informatiei si Coordonator al Planului de Continuitate a Afacerii

Elaboreaza strategia si obiectivele in domeniul securitatii informatiei, armonizate cu strategia organizatiei.

Evalueaza si stabileste domeniul de securitate si managementul resurselor informationale.

Elaboreaza planificarea sistemului de management al securitatii informatiei pe baza profilului si apetitului la risc.

Elaboreaza elementele de guvernanta ale sistemului de management al securtitatii informatiei.

Efectueaza urmarirea si verifica implementarea planului de actiuni in domeniul securitatii informatiilor.

Proiecteaza masurile de securitate organizationala si procedurala necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informatiei in concordanta cu profilului si apetitului la risc.

Proiecteaza masurile de securitate in procesele operationale in concordanta cu profilului si apetitului la risc.

Stabileste si verifica respectarea managementului accesului la resurse si informatii.

Asigura integrarea cerintelor de securitate a informatiei stabilite la nivelul organizatiei in contractele si activitatile furnizorilor.

Participa in gestionarea incidentelor de securitate a informatiei cu scopul minimizarii impactului acestora asupra afacerii.

Evalueaza sistemului de management al securitatii informatiei.

Stabileste principalele controale si indicatori de nivel 1 si 2.1 de control in domeniul securitatii informatiei.

Evalueaza implementarea si eficienta indicatorilor de nivel 1 si 2.1 de control in domeniul securitatii informatiei.

Consilierea conducerii organizatiei cu privire la sistemul de management al securitatii informatiilor.

Coordoneaza Planul de Continuitate a Afacerii (BCP) si asigura actualizarea acestuia;

Pregateste documentatia pentru intalnirile, participa si elaboreaza Minutele Comitetului de Securitate.

Furnizeaza informatii si coopereaza cu unitatile specializate atunci cand este necesar (Juridic, Conformitate, Resurse Umane etc).

Reprezinta organizatia in cadrul CA Group privind managementul securitatii informatiei.

Reprezinta organizatia in cadrul asociatiilor profesionale sau sectoriale sau fata de autoritatile din domeniu privind managementul securitatii informatiei.

Se asigura de raportarea corecta a datelor despre pierderile cauzate de riscurile operationale si notificarea acestora catre Serviciul Riscuri operationale;
Pastreaza permanent legatura cu Servicul Antifrauda in vederea asigurarii unei raportari prompte a eventualelor suspiciuni de frauda din aria Departamentului;

Experienta in domeniul muncii:

Minim 3 ani de experienta în domeniul bancar şi specific pe control, managementul riscurilor
Minim 3 ani experienta in domeniul securitatii informatiilor
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Experienţă intr-o pozitie cu responsabilitati similare

Va rugam trimiteti CV la: recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

IT and Telecommunications

KapitalHR, angajeaza pentru unul din clientii sai, o banca internationala de Top10 Chief Information Security Officer (CISO) Responsabilitati: Manager Securitatea

Full time
Regiunea Dobrogea
Posted 5 years ago

KapitalHr angajeaza pentru clientul sau, o companie lider Mondial de servicii profesionale, specialist in protejarea marcilor, activelor si afacerilor:

Operator RSVTI-Zona Dobrogea

Responsabilitati:
• evidenta instalatiilor / echipamentelor supuse reglementarilor ISCIR aflate in dotarea si folosinta Beneficiarilor;
• realizarea si mentinerea cartilor instalatiilor;
• asigurarea autorizarii / admiterea functionarii instalatiilor / echipamentelor supuse reglementarilor ISCIR;
• corectitudinea constatarilor si a documentatiei elaborate;
• intocmirea impartiala si obiectiva a documentatiei rezultate;
• pastrarea inregistrarilor rezultate;
• urmarirea efectuarii la termen a verificarilor tehnice oficiale a instalatiilor supuse reglementarilor ISCIR aflate in dotarea si folosinta Beneficiarilor;
• urmarirea realizarii la termen a dispozitiilor date prin procesele verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale;
• examinarea registrelor de supraveghere a instalatiilor in mod regulat si luarea de masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
• informarea ISCIR IT in cazul transferului / vanzarii instalatiilor pentru luarea in evidenta a noului proprietar / locatii.

Cerinte:
• Studii medii / superioare tehnice
• Minim 3 ani experienta de lucru
• Calificare Operator RSVTI
• Cunostinte bune de operare PC
• Cunostinte de limba engleza.

Va rugam trimiteti CV la recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Engineering and Technical

KapitalHr angajeaza pentru clientul sau, o companie lider Mondial de servicii profesionale, specialist in protejarea marcilor, activelor si afacerilor: Operator

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHr angajeaza pentru clientul sau, o companie lider Mondial de servicii profesionale, specialist in protejarea marcilor, activelor si afacerilor:

Back Office Certificate Control

Responsabilitati principale:
• asista BO Operations Coordinator (OC) in activitatile curente;
• persoana de contact pentru clienti in procesul de planificare a auditurilor, transmiterea de mesaje de notificare pentru audituri clientilor, primirea de perioade propuse, asista OC in intocmirea programului lunar si comunica clientilor datele stabilite si planurile de audit intocmite de catre auditorii desemnati de OC;
• intocmeste si transmite auditor pack-ul fiecarui auditor impreuna cu raportul de audit anterior sau documentele cerute de la clienti si necesare echipei de audit (organigrame, documentatie de sistem, diverse inregistrari, etc);
• asigura planificarea in Siebel a auditurilor si generarea job-urilor catre auditorii desemnati;
• pregateste emiterea certificatelor dupa ce dosarele de certificare au fost validate de LTM/CER BUM sau de ICC, inregistrarea lor in certlog si transmiterea lor spre semnare CER BUM’;
• asista CER BUM/LTM in pastrarea dosarelor de calificare ale auditorilor in Siebel;
• transmite clientilor certificatele emise , urmareste primirea formularului referitor la satisfactia clientului peare il proceseaza cu BUM si il arhiveaza;
• asigura generarea facturilor in ZIG si transmiterea acestora la client;
• asista OC pentru urmarirea primirii fisei prestatiei de la auditori;
• primeste rapoartele de audit de certificare/re-certificare/supraveghere, le verifica din punct de vedere administrativ, aloca numar din certlog si transmite pachetul dosar tehnic la LTM/Deputy (dupa caz) pentru validare;
• asigura arhivarea in Siebel/server a dosarelor tehnice si rapoartelor de audit de certificare/re-certificare/supraveghere;
• inregistreaza neconformitatile emise pentru toate rapoartele de audit (certificare/re-certificare/supraveghere) si urmareste rezolvarea acestora cu clientul si auditorul care le-a emis
• asista BUM in calitate de training administrator: pregateste suporturile de curs si documentele conexe, inclusiv pregatirea diplomelor penru cursanti;
• operarea aplicatiei Siebel Production – alimentare cu date primare – dar si ACTIS si alte aplicatii specifice CER;
• indeplineste alte sarcini specific CER in limita si conform cu delegarea sarcinilor de catre BUM.
Cerinte:
• Studii : Superioare (Profil: Tehnic, Inginerie Economica,)
• Experienta: Minim 2 ani in customer service;
• Limba engleza si operare PC – nivel avansat;
• Carnet de conducere cat. B.

Va rugam trimiteti CV la recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

KapitalHr angajeaza pentru clientul sau, o companie lider Mondial de servicii profesionale, specialist in protejarea marcilor, activelor si afacerilor: Back

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHr recruteaza, pentru o firma de arhitectura responsabila de cele mai hot proiecte de dezvoltare din Bucuresti, Arhitecti & Arhitecti Designeri

Te vei potrivi rolului daca:

-ai expunere pe proiecte civice de amploare;

-ai avut la modul idea oportunitatea sa lucrezi in afara tarii, chiar daca doar pe perioada unei burse de studii;

-ai viziune si arhitectura pentru tine este cea mai inalta forma de exprimare;

-ai experienta de proiectare in arhitectura de minim 3 ani;

-esti absolvent al Facultatii de Arhitectura.

Te rugam sa ne trimiti CV la recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

KapitalHr recruteaza, pentru o firma de arhitectura responsabila de cele mai hot proiecte de dezvoltare din Bucuresti, Arhitecti & Arhitecti

Full time
Calarasi
Posted 5 years ago

Kapital HR recruteaza, pentru unul dintre clientii sai, o mare companie producatoare de gaze si tehnologii, Tehnician Electric, in Calarasi.

Principalele responsabilitati sunt:

Monitorizarea si mentenanta sistemelor electrice din cadrul statiei de productie
Asigurarea controlului tehnic al instalatiilor.

Intretinerea sistemelor si aparatelor electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.

Completare de rapoarte specifice si transmiterea acestora catre superiorul direct.

Asteptam C.V.-ul tau pe adresa: recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Engineering and Technical

Kapital HR recruteaza, pentru unul dintre clientii sai, o mare companie producatoare de gaze si tehnologii, Tehnician Electric, in Calarasi.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

Kapital HR recruteaza, pentru unul dintre clientii sai, o banca de top international, Head of Cards.

- Coordoneaza activitatea Departamentului;

- Creeaza si imbunatateste procedurile interne privind activitatea de emitere/acceptare carduri la ATM/POS;

- Analizeaza/aplica modificarile generate de noile reglementari legislative privind activitatea cu carduri;

- Monitorizeaza costurile operationale si gaseste/propune solutii de reducere a acestora;

- Asigura comunicarea si aplica recomandarile primite de la Grup, privind raportarile, procedurile de aprobare a cheltuielilor, etc;

- Coordoneaza buna functionare a sistemului de carduri;

- Prioritizeaza activitatea din Department in cazul intreruperii activitatii;

- Asigura suport/testeaza implementarea noilor aplicatii dezvoltate pentru activitatea cu carduri;

- Asigura/continua sa gaseasca solutii de standardizare si optimizare a activitatii de carduri;

- Asigura/transmite altor departamente din Banca/VISA/MasterCard/BNR raportari privind activitatea de carduri;

- Monitorizeaza erorile zilnice aparute in procesul zilnic si gaseste solutii pentru eliminarea acestora;

- Evalueaza personalul din subordine in concordanta cu cerintele Departamentului Resurse Umane;

- Interactioneaza/colaboreaza cu VISA, MasterCard, BNR, Procesorul de carduri si alti furnizori/prestatori de servicii in scopul asigurarii performantei in activitatea cu carduri;

- Detine responsabilitatea corectei identificari ale evenimentelor cu risc operational conform metodologiei de colectare a riscurilor operationale;

- Se asigura de raportarea corecta a datelor despre pierderile cauzate de riscuri operationale si notificarea acestora catre Seviciul Riscuri operationale;

- Propune/monitorizeaza/implementeza cu Procesorul de carduri noi proiecte/produse/servicii;

Asteptam CV la recrutare@ kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

Kapital HR recruteaza, pentru unul dintre clientii sai, o banca de top international, Head of Cards. – Coordoneaza activitatea Departamentului;

Full time
Timisoara
Posted 5 years ago

KapitalHR is currently looking in Timisoara for an Online Editor with German attitude and punctuality, for an internal HR German portal.

Tasks to be assigned:

Composition of user friendly copy, photo material and multimedia-content with the help of a Content Management System.

Delivering content with the help of equivalent CMS-templates.

Reporting possible errors/bugs and technical malfunctions of the system.

Creating and editing target group-specific and customer-oriented copy and coming to an agreement with internal clients. Respectively, optimizing and updating existing copy.

Implementing all topics according to the style guide for online communication and feeding content including photo material and documents into the content management system.

Developing topics and supporting the team leadership with editorial planning and further development of the online presence.

Regularly conducting maintenance activity of the CMS.

We are lookng forward to reading your professional presentations at recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Creative and Advertising

KapitalHR is currently looking in Timisoara for an Online Editor with German attitude and punctuality, for an internal HR German

KapitalHR is currently looking in Timisoara for an Expert in International Business Travel Support

Tasks to be assigned:

· Securing the compliance for international business trips of the expats

· Steering and controlling of the application process to stay in the home country social security system

· Steering and controlling of local registration obligations in the host country

· Steering and supporting the VISA and work permit process

· Steering and supporting in wage and personal income tax implications

· Analyzing of data and deriving measures

· Communication and correspondence with international travelling employees in German and English language

· Communication and correspondence with social security authorities in German language

· Ordering, steering and collaboration with the deployed service providers

· Steering of the operative invoicing process of the deployed service providers

· Fulfillment of further administrative and special tasks

We are lookng forward to reading your professional presentations at recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Catering and Hospitality

KapitalHR is currently looking in Timisoara for an Expert in International Business Travel Support Tasks to be assigned: · Securing

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR is currently looking for one of his clients from banking industry a Credit Risk Specialist / Underwriter with a minimum 3 years’ experience within credit risk assessment, financial analysis, scoring methods, financial prediction.

Tasks to be assigned:

- Identifies, analyses and evaluates credit risk for preventing major impact on the bank’s activity against unplanned and uncontrolled losses.

- Assesses and issues independent opinions on credit requests for the Agri and Corporate clients applications, according to internal regulations;

- Cooperate with the operational banking units / relationship managers with regard to any unclear aspect/ deficiency/ error that may arise from the analysis of the submitted documentation;

- Monitors the on time performing of the financing reviews by the business units;

- Ensures the compliance with the credit policy and risk strategy within the credit approval and review processes;

- Identify in advance the high-risk Agri and Corporate loans that are considered non-compliant with the Credit Policy or Risk Strategy;

- Participates in the periodic review of the loan portfolio;

- Provide accurate and comprehensive reports, specific to the credit risk assessment activity.

We are looking forward to reading your professional presentations at recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

KapitalHR is currently looking for one of his clients from banking industry a Credit Risk Specialist / Underwriter with a

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR is recruiting QA Tester SAP – Employee Central

Your task:

The position contains responsibility for test management and quality assurance of German SAP HR demands.

This includes the following tasks:

SAP ERP HCM test management with focus on HR processes from end user perspective.

Design and documentation of SAP HR test catalogue and test cases with focus on German HR processes and data security issues.

Design and implement of defect management process in cooperation with IT
Review and acceptance of IT solution design.

Responsible for SAP HR test management maturity in cooperation with IT and business departments.

Test automation:

Helping, supporting or acting as HEG demand manager.

Provide superior with required information and reports in timely and effective manner.

Your profile:

Ideally you have 2-3 years experience in testing activities.

Minimum Bachelor degree in IT or an area related to this position.

Knowledge of the HR processes would be beneficial.

Experienced in testing and troubleshooting SAP ERP HCM.

Excellent analytical and conceptual skills in order to collect, understand and translate complex IT solution designs in business test cases.

Experience and ease of working with MS Office product family.

High competence in communicating with different departments, IT and business side, and in complicated or conflict situations.

A highly motivated team player with personal interest in technical solutions.

Flexibility, reasoning, ability of working under pressure, structural/project thinking
Speaking and writing German is necessary. Nice to have: Written and spoken English

Please send your CV to recrutare@kapitalhr.ro

Job Features

Job Category

IT and Telecommunications

KapitalHR is recruiting QA Tester SAP – Employee Central Your task: The position contains responsibility for test management and quality

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR is recruiting HR Specialist with Polish.

Ideal candidate:

• Advanced polish language knowledge (oral and written).

• Customer service focus and strong interpersonal skills required.

• Listening skills, reliability.

• Strong analytical and problem solving skills.

• Strong verbal/written skills and attention to detail.

• Ability to consistently deliver high quality customer service in a professional manner.

• Taking initiative in a proactive manner to improve own and team work practices.

Job description:

• Answers employee, manager or candidate inquiries using the Knowledge tools and system available at the Front Office.

• Forwards employee inquiries to Tier 2 specialists when specific, in-depth functional knowledge is required.

• Completes simple Human Resources and Payroll related transactions.

• Documents and follows up all employee inquiries, issues and transactions.

• Recognizes unusual events or consistent problem areas and work with Team Lead to resolve.

• Works as a team member focusing on customer service.

• Suggests methods to update, simplify, and enhance processes, procedures, and technologies.

• Assists with the implementation of programs, policies, and services provided by the HR Shared Service by acting as an employee’s first line of contact.

• Performs review of Frequently Asked Questions to identify steps needed to answer customer inquiries.

• Supports in the development of Frequently Asked Questions based on the identification of updates or new requirements.

Please send your CV to recrutare@kapitalhr.ro

Job Features

Job Category

Human Resources and Recruitment

KapitalHR is recruiting HR Specialist with Polish. Ideal candidate: • Advanced polish language knowledge (oral and written). • Customer service

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHR is recruiting Data Warehouse - Bucharest

Development and maintenance BI/DWH features and alternatives
Analysis of business requirements.

Achieve an understanding of business requirements regarding management reporting.

Design, create, implement and test detailed concepts.

Execution of data loading processes.

Regular performing of maintenance tasks (e.g. error analysis, master data implementation).

Maintain and optimize business logics within systems.

Setup and manage delivery processes from diverse data sources.

Development & maintenance of management reports using a standardized template approach.

Preparation and distribution of user communication.

Work in international development teams.

Ideal candidate:

University degree in fields of Computer Science or Business Administration with a strong focus on information technology.

BI and/or Data Warehouse Systems experience or knowledge is mandatory.

Proven knowledge in relational databases (preferably Oracle Database).

Ability to understand object oriented programming languages (preferably Java).

Knowledge of Oracle Hyperion Essbase is an advantage.

Proven experience with management information systems / reporting systems.

Good conceptual & analytical skills.

Languages: Fluent written and spoken English, German skills beneficial.

Conceptual & analytical skills

Please send your CV to recrutare@kapitalhr.ro

Job Features

Job Category

IT and Telecommunications

KapitalHR is recruiting Data Warehouse – Bucharest Development and maintenance BI/DWH features and alternativesAnalysis of business requirements. Achieve an understanding

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

KapitalHr is recruiting Business System Specialist with SQL - Bucharest

Key Responsibilities:

Interface with reporting experts within the Record to Report department in Germany
and with the internal clients / users to clearly understand the requests for the application in scope.

Integration of management requirements with the central platforms (using standard software tools).

Act as 1st level support (hotline & mailbox) & 2nd level support for reporting system maintenance.

User Accounts administration for the systems in scope.

Ensure data accuracy & consistency and execute regular maintenance activities for system in scope.

Prepare and deliver ad-hoc requirements on Operational Coordinator Team Leader / Internal client’s demands.

Robotic Automation for processes where computer software drives existing enterprise application software in the same way that a user does.

Competence Profile:

Graduate degree in studies of business administration or information systems.
At least 1 year of practical experience for junior position and 3 years for senior position.

Business experience in controlling, accounting, management reporting.
Power user experience with management information systems / reporting systems.
Knowledge about the central key performance indicators used within a big company.

Ability to diagnose & address application issues.

Experience with atomized processes and robotics.

Language: fluent in English

Interpersonal Skills:

Proactivity towards customer service is essential;

Flexible and responsive to changing work patterns and demands;

A thorough and methodical approach to work;

Highly developed skills in interpersonal communication;

Knowledge sharing - active contributor.

Please send your CV to recrutare@kapitalhr.ro

Job Features

Job Category

IT and Telecommunications

KapitalHr is recruiting Business System Specialist with SQL – Bucharest Key Responsibilities: Interface with reporting experts within the Record to