Job Archives

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital Hr is looking for an PHP Backend Developer. The client is an architectural firm with large projects in civil and industrial construction. Experience: 2-5 years Requirements:
Intermediate knowledge of PHP Experience using PHP frameworks (Laravel / CodeIgniter) Caching technologies / mechanisms, queues, distributed systems knowledge Good knowledge of MVC architecture (preferably Laravel) Able to write clean object-oriented PHP code while following best development practices Able to efficiently debug code and correct issues Intermediate knowledge of MySQL databases Able to understand and write complex MySQL queries Knowledge of properly indexed, normalized relational databases Knowledge of a versioning control system (preferably Git) is a plus Personal skills: Willingness to learn new things constantly Autonomous, having a high level of ownership (little to no micromanagement) Enthusiastic and eager to take on new challenges Team player Results driven, focused on delivering quality work Ability to communicate effectively with both technical and non-technical parties; Responsibilities: Write well designed, testable, efficient code by using the best development practices Integrate data from various back-end services and databases Manage time effectively establishing responsible deadlines and personal work plans Propose ideas of improvement of the applications, procedures and technologies used Debug and correct issues found by testers or peers in a very efficient way Offer good technical solutions in his area of expertise Send us your CV to recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning, IT and Telecommunications

Kapital Hr is looking for an PHP Backend Developer. The client is an architectural firm with large projects in civil and industrial construction.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un bun Inginer Proiectant Structuri. Responsabilitati: Vei coordona proiecte de rezistenta (de la faza de concept pana la faza DDE)
Vei planifica proiectul asigurandu-te ca sunt respectate termenele de predare, conditiile contractuale si metodologia de proiectare Vei verifica liste de cantitati Vei verifica piesele scrise si desenate realizate de terti Vei propune solutii alternative compatibile cu conditionarile existente Vei identifica solutii pentru optimizarea proiectelor Vei verifica corelarea proiectului cu cerintele beneficiarului Vei verifica corelarea proiectului de structura cu celelalte specialitati Vei verifica corelarea proiectului cu legea in vigoare Te vei asigura ca proiectul este complet (include toate piesele) Vei intocmi diverse analize si rapoarte Vei elabora teme de proiectare – specialitatea structura Vei participa la sedintele de lucru Vei asigura o buna colaborare cu consultantii (verificatori si experti) agreati de beneficiar Te vei deplasa in santier pentru rezolvarea problemelor aparute Vei participa la fazele determinante in care esti solicitat in santier Vei identifica solutii de eficientizare a activitatii si le vei include in procedurile pe lucru. Te vei potrivi perfect daca: Esti absolvent al facultatii de constructii civile Ai minim 10 ani experienta in proiectarea structurilor de rezistenta Ai cunostinte avansate de lucru cu programele ETABS si SAP2000 Cunosti la nivel avansat normativele de proiectare Cunosti la nivel avansat proiectarea structurilor de rezistenta Stii sa efectueazi calcul static neliniar (Pushover) si dinamic neliniar (Time History) Ai capacitatea de a verifica proiectele din punct de vedere calitativ Poti coordona echipa de lucru Ai cunostinte de desen in Nemetschek Allplan ( constituie un avantaj) Alte abilitati/aptitudini necesare: Persoana comunicativa, echilibrata, pozitiva, organizata, atenta la detalii, rezistenta la stres Capacitate de structurare a informatiilor si prioritizare a sarcinilor Capacitate de lucru in echipa si individual Capacitate de adaptare si integrare, flexibilitate Asteptam C.V.-ul tau pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un bun Inginer Proiectant Structuri.

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un responsabil informare şi consultare populaţie pentru documentaţia de urbanism. Ce vei face? Vei coordona redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe bâza Ordinului nr. 2701/2010 - Informarea şi consultarea publicului, Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
Vei gestiona activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare. Vei fi persoana de contact din partea societăţii pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului. Vei formula corespunzător toate informaţiile necesare dezbaterilor publice şi vei utiliza toate canalele disponibile de comunicare pentru a le disemina informaţiile referitoare la proiectele în curs (inclusiv organizarea conferinţelor de presă / dezbaterillor publice stabilite împreună cu Primăria). Vei întocmii rapoarte de consultare a populaţiei; Vei implica publicul în toate etapele necesare implementării unui proiect de urbanism: etapă pregătitoare, etapa elaborării propunerilor, etapa aprobării PUZ-ului. Vei elabora comunicatele de presă în consultare cu Primăria, identificarea canalelor optime de consultare, folosirea mijloacelor de comunicare pentru a informa, promova şi consulta populaţia asupra proiectelor de (clipuri publicitare / bannere / anunţuri ziar); Vei elabora strategia de consultare a populaţiei, care să conţină şi mijloacele de informare. Vei răspunde tuturor solicitărilor scrise pe care le primeşte, constituind un nod unic de comunicare cu instituţiile publice (primarii), persoane fizice/juridice interesate de proiectele în derulare. Vei consulta cu regularitate toate schimbările sau actualizările survenite într-un proiect. Vei respecta standardele şi procedurile de lucru VEGO. Te vei potrivi perfect daca: Ai cunoştinţe solide juridice. Ai cunoştinţe avansate de utilizare a programelor speciale legislative (Indaco Lege 4, Legis, Legalis etc.). Ai cunoștințe de operare pe calculator. Ai abilitatea de transmitere și interpretare a informațiilor Cunoaști cel puțin o limbă străină de circulație internațională. Ai capacitate de lucru cu termene limită. Ești atent la detalii. Ai capacitate de analiză și sinteză, capacitate de deducție logică. Ar fi un mare avantaj sa: Cunoști procedurile legale aferente procesului de consultare a populaţiei în cadrul avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism Ai experienţă în PR Ai bune abilităţi de comunicare şi marketing Ai cunoştinţe de urbanism (legislaţie) Ai experienţă în relaţionarea cu clienţii/instituţiile publice Ce vei primi? salariu competitiv o mulţime de proiecte variate care te aşteaptă o echipă prietenoasă şi deschisă bunăvoinţă şi sprijin Asteptam C.V.-ul tau pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un responsabil informare şi consultare populaţie pentru documentaţia de ...

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un URBANIST. Cum vei reuși? Printr-un proces costisitor şi uneori complex de planificare şi elaborare a documentaţiilor de urbanism.
Prin a coordona studii specializate care măsoară impactul socio-economic, impactul asupra mediului şi studii demografice. Prin a propune soluții concrete şi rapide pentru a rezolva neconformitățile și soluționa problemele identificate in cadrul proiectelor Prin respectarea timing-ul fiecărui proiect, astfel încât să existe o sinergie bună între echipele de specialişti şi stadiile de implementare ale unui proiect. Prin a te asigura de existența tuturor elementelor necesare implementării proiectelor- este necesară viziunea de ansamblu. Prin a te folosi de softuri de specialitate pentru a proiecta eficient (AutoCad). Prin a te documenta continuu asupra politicilor din domeniu, de mediu, planificarea transporturilor, tendinţele de construire a locuințelor, funcțiilor economice și a impactului social al mediului urban şi amplasării diferitelor activități în cadrul acestuia. Te vei potrivi perfect daca: Eşti absolvent a facultăţii de urbanism. Ai 1-5 ani experiență ca urbanist. Ai experiență în domeniul proiectării de urbanism (întocmirea documentaţiilor de urbanism PUD, PUZ, PUG, PMUD, incluzând elaborarea documentaţiilor pentru avize specifice) ai obţinut dreptul de semnătură RUR (este binevenit, dar nu obligatoriu). Ai cunoştinţe temeinice AutoCAD şi ştii să te foloseşti şi de alte programe care îţi pot uşura munca. Cunosti foarte bine bazele legislaţiei de proiectare în vigoare pentru proiectarea în urbanism. Eşti o persoană comunicativă, organizată şi pozitivă ai un simţ deosebit al echilibrului pe care ştii să îl pui pe hârtie, potrivind cât mai frumos cele 3 piese esenţiale din puzzle-ul urbansmului: mediul construit, mediul natural și nevoile comunității. Eşti atent/ă la detalii, fara sa pierzi niciodată privirea de ansamblu. Ce vei primi: - salariu competitiv. - o mulţime de proiecte variate care te aşteaptă si te vor ajuta sa te dezvolti. - o echipă prietenoasă şi deschisă. - bunăvoinţa şi sprijin. Asteptam C.V.-ul tau pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un URBANIST.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un Inginer Proiectant Instalatii HVAC, Pentru acest job, sunt necesare:
- Cunostinte avansate a programelor de grafică digitală şi design specifice activității AutoCAD/Revit; - Utilizarea avansată de MS Office – Excel avansat, internet outlook express; - Studii superioare în domeniul instalațiilor; - Experienţă în domeniul proiectarii instalații HVAC – minim 3 ani; Sarcini și responsabilități: - Cunoaște și aplică prevederile standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice și ale legislației aplicabile în cadrul proiectelor repartizate; - Propune soluții și acordă sprijin pentru rezolvarea neconformităților și soluționarea problemelor de ordin tehnic identificate în derularea proiectelor; - Patricipă la fazele determinante și la recepția lucrărilor proiectate; - Întocmește documentațiile care revin în sarcina sa în conformitate cu prevederile legislației aplicabile (românești și europene) - Participă, atunci când este solicitat, la întâlnirile cu clienții, furnizorii și reprezentanții instituțiilor statului. Asteptam C.V.-ul tau, pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un Inginer Proiectant Instalatii HVAC.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer Proiectant Cai Ferate, Drumuri si Poduri. Ca si principale responsabilitati, vor fi: Intocmirea proiectelor de reabilitare/construire drumuri, intersecţii, masterplanuri de infrastructură, platforme publice/private, noduri intermodale si proiecte integrate.
Studierea temei de proiectare şi realizarea conceptului de amenajare; Realizarea calculelor preliminare de predimensionare, privind forma şi dimensiunile elementelor structurii în scopul conformării calitative a structurii de pod/drum; Intocmirea părţilor scrise din cadrul unui proiect (memoriu tehnic, caiete de sarcini, dispoziţii de şantier, etc) conform normativelor în vigoare. Realiza listei de cantităţi şi devize. Realizarea foilor de calcul pentru calculele de dimensionare utilizate în mod curent. Verificarea pieselor scrise şi desenate realizate de alţi colegi Deplasarea în şantier pentru rezolvarea problemelor apărute si participarea la fazele determinante. Realizarea în timp a operaţiunilor, fazelor şi etapelor tehnologice ale proiectului. Participarea la şedinţele de lucru. Asigurarea unei bune colaborari cu consultanţii (verificatori şi experţi) agreaţi de beneficiar. Cerinte: Facultatea de Drumuri, Poduri şi Căi Ferate. Cunostinte ale programelor: MS Office, AUTOCAD, WINDEV şi/sau alte programe specifice. Experienţă în proiectarea de drumuri şi poduri, de minim 3 ani, studii de trafic. Cunoştinte a legislaţiei, a normativelor si a standardele în vigoare. Cunoştinţe solide despre materiale, metode şi instrumente utilizate în construirea sau repararea unor structuri cum ar fi şosele sau autostrăzi. Permis de conducere cât. B Cunoştinte ale softului Synchro – reprezintă avantaj. Asteptam C.V.-ul tau, pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer Proiectant Cai Ferate, Drumuri ...

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer proiectant instalatii Electrice. Principalele responsabilitati sunt: Elaborarea documentatiei tehnice pentru proiectele mari si mijlocii in domeniul cnstructiilor pe subdomeniul instalatii electrice.
Aplicarea prevederilor, standardelor, normativelor si prescriptiilor tehnice, ale legislatiei aplicabile in cadrul proiectelor pe care le vei gestiona. Propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectelor; Participarea la fazele determinante si la receptia lucrarilor proiectate. Intocmirea documentatiilor care revin in sarcina ta in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile (romanesti si europene). Participarea la intalnirile cu clientii, furnizorii si reprezentantii institutiilor statului. Pentru acest job sunt necesare: Studiile superioare in domeniul instalatiilor. Experienta in domeniul proiectarii instalatiilor, de minim 3 ani; Cunostinte ale programelor de grafica digitala si design (AutoCAD/Revit). Cunostinte avansate de MS Office (Excel - la nivel avansat). Asteptam C.V.-ul tau, pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer proiectant instalatii Electrice...

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer proiectant instalatii Sanitare. Principalele responsabilitati sunt: Proiectarea construcțiilor pe subdomeniul instalații sanitare.
Propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectelor; Participarea la fazele determinante si la receptia lucrarilor proiectate. Intocmirea documentatiilor care revin in sarcina ta in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile (romanesti si europene). Participarea la intalnirile cu clientii, furnizorii si reprezentantii institutiilor statului Pentru acest job sunt necesare: Studiile superioare in domeniul instalatiilor. Experienta in domeniul proiectarii instalatiilor, de minim1- 3 ani; Cunostinte ale programelor de grafica digitala si design (AutoCAD/Revit). Cunostinte avansate de MS Office (Excel - la nivel avansat). .Asteptam C.V.-ul tau, pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, o persoana care sa ocupe pozitia de Inginer proiectant instalatii Sanitare....

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital Hr is looking for a 3D Artist. The client is an architectural firm with large projects in civil and industrial construction. Collaborate with architects to create 3D models for visualization based on plans and/or sketche Create VR ready scenes for advanced architectural visualization
Key Qualifications: Ability to read architectural drawings (plans, sections, elevations, construction details, etc.) Proficiency in 3D modeling, preferably in 3DS Max Proficency in a render engine, preferably Vray or Corona Artistic sense, attention to detail, composition and color Knowledge of Game/VR ready 3D asset creation Good knowledge of Adobe or Affinity suite Possession of creative flair, versatility, conceptual/visual ability and originality; Proven ability to translate complex concepts into clear and concise visual elements Demonstrated capacity to work well in a team environment as well as individually with little direction Experience interacting with and influencing team members and/or business partners at all levels Willingness to learn and adapt to new and different workflows Portfolio Requirements Provide 5 examples of your best work along side with your CV at recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Kapital Hr is looking for a 3D Artist. The client is an architectural firm with large projects in civil and industrial construction.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta, pentru unul din clientii sai, un consultant vanzari pentru masini de lux. Cautam o persoana pasionata de masini, cu initiativa si foarte bune abilitati de comunicare. Este ideal o persoana cu experienta pe un rol similar si vorbitoare de limba exgleza. Identifică şi dezvoltă relaţii cu clienţi potenţiali, comunicând cu clienţi individuali în scopul de a le înţelege nevoile şi pentru a-i ghida către cel mai potrivit produs şi a încheia vânzarea. PRINCIPALELE RESPONSABILITATI • Discută pentru a câştiga încrederea clienţilor şi pentru identificarea nevoilor acestora - atât cele exprimate cât şi cele subînţelese • Explică clientului opţiunile cele mai potrivite, înţelegând şi adaptându-se la motivaţia acestuia de cumpărare şi încurajează clienţii să intre în contact cu produsul (de ex. test drive) • Analizează în detaliu nevoile clienţilor, pentru a le propune soluţia cea mai potrivită • Evaluează vehiculul prezentat pentru schimb de către client (verifică documentaţia şi obţine cotaţii pentru orice lucrarea de mecanică sau de vopsitorie necesară) şi se consultă cu Directorul de Vânzări în vederea stabilirii preţului de vânzare • Foloseşte sistemele interactive puse la dispoziţie, pentru a personaliza oferta pe produse conform specificaţiilor clientului sau pentru a evalua vehiculele rulate • Negociază într-un mod cât mai natural preţul de vânzare • Prezintă Directorul Financiar sau stabileşte direct împreună cu clientul modalitatea de plată şi orice alte detalii financiare, în conformitate cu regulile companiei • Finalizează detaliile vânzării şi prezintă clientului Documentaţia Vehiculului. • Coordonează comanda şi livrarea • Consolidează relaţia cu clientul în momentul şi ulterior livrării • Se asigură că fiecare livrare este urmată de un telefon, pentru a verifica satisfacţia clientului. Menţine contactul cu clienţii, în scopul consolidării relaţiei şi asigurării continuării colaborării • Construieste si mentine relatii cu potentiali clienti, pentru a genera noi vanzari. • Identifica permanent noi surse de potentiali clienti; cauta informatiile necesare pentru a evalua potentialul fiecarui client. • Dezvolta initiative de prospectare, pregateste scrisori de prospectare care genereaza interesul potentialilor clienti. • Pregateste modele de oferte detaliate, care pot fi usor adaptate la solicitarile/specificatiile potentialilor clienti. EDUCATIE SI EXPERIENTA • absolvent studii superioare • experienta minim 3 ani pe un rol similar • cunostinte operare calculator, aplicatiile Microsoft Office • cunostinte privind principiile si practicile vanzarii consultative • cunostinte privind principiile si practicile relationarii profesionale cu clientii • cunostinte privind specificul vanzarilor de produse de lux/ premium • experienta de lucru un industria auto • carnet de conducere si experienta • limba engleza la nivel avansat

Job Features

Job Category

Sales and Retail

Kapital HR cauta, pentru unul din clientii sai, un consultant vanzari pentru masini de lux. Cautam o persoana pasionata de masini, cu initiativa si foarte bune abilitati de comunicare. Este ideal ...

Full time
Bacau, Buzau, Constanta, Iasi, Slobozia, Timisoara
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai din sectorul bancar, aflat in top 10 mondial, o persoana care sa ocupe pozitia de Relationship Manager - Agribusiness. Cautam in orasele: Constanta, Timisoara, Iasi, Buzau, Bacau, Slobozia Responsabilitati specifice : - Cresterea expunerii bancii pe sectorul AGRI; - Buna cunoastere a ofertei de produse a bancii, dedicata in primul rand clientelei din sectorul AGRI; - Realizeaza vizite la fermieri (clienti si prospecti) pentru identificarea de noi oportunitati de business - Participa la evenimente centrale si locale menite sa mareasca vizibilitatea produselor specifice si atragerea de noi clienti (targuri si conferinte de profil); - Acorda suport specializat retelei de sucursale in alcatuirea dosarele de credit pentru fermieri; - Analizeaza si sustine dosarele de credit din aria Agribusiness in vederea aprobarii acestora; - Analiza si sustinerea solicitarilor de derogari de costuri operationale sau de credit a clientelei specfice; - Efectueaza simulari de credit la telefon si stabileste gradul de eligibilitate al unui potential client; - Comunica permanent cu parteneri insititutionali precum APIA, MADR sau FGCR - Ofera feed-back constant catre Divizia Marketing privind eficacitatea si competitvitatea ofertei curente, concurenta in vederea imbunatatirii produselor existente; - Ofera informatii actualizate dedicate sectorului Agribusiness pentru pagina de Internet/ Intranet ; -Este responsabil de indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite; - Transmite catre sucursala dorita de potentialul client eligibil datele obtinute in vederea intocmirii dosarului de credit; - Gestioneaza situatia scrisorilor de respingere a aplicatiilor de credit; - Informeaza superiorul direct despre orice probleme aparute in activitatea curenta si propune masuri pentru rezolvarea acestora; - Executa orice alte sarcini conform procedurilor Bancii si/sau instructiunilor primite de la superior. Experienta solicitata: - Minim 3 ani experienta in domeniul financiar bancar, - Experienta de minim 2 ani in domeniul Agribusiness ; Cunostinţe necesare: - Cunoaşterea pietei de produse şi servicii bancare; - Cunoasterea mediului economic si bancar; - Reglementarile legale in domeniul bancar (norme, instructiuni si regulamente specifice sferei proprii de activitate. Ex.: procedurile privind cunoasterea clientelei, procedurile privind prevenirea spalarii banilor); - Proceduri de lucru, fluxuri operationale specifice activitatii; - Limba engleza – nivel fluent; - Buna utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office ; Aptitudini necesare: - Excelente abilitati de comunicare, relationare si persuasiune; - Disponibilitate pentru deplasari; - Acordarea de consultanta si consiliere; - Bun co-echipier

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai din sectorul bancar, aflat in top 10 mondial, o persoana care sa ocupe pozitia de Relationship Manager - Agribusiness. Cautam in orasele: Constanta, Ti...

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR cauta o persoana cu un nivel ridicat de experienta in FMCG, care sa ocupe pozitia de Director Comercial. Cautam o persoana care sa participle la conceperea strategiei de vanzari, tactici, programe si promotii necesare pentru cresterea vanzarilor si satisfacerea clientilor companiei pe cele doua linii pe care le va conduce, IKA,TT. • Defineste si implementeaza politici de vanzare • Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vanzari si profit • Participa activ la stabilirea conditiilor generale, contractuale ale colaborarii cu clientii de TT si IKA • Identifica directii de dezvoltare • Stabileşte obiectivele managerilor din subordine in concordanta cu obiectivele departamentului • Urmareste si sustine echipa in vederea atingerii obiectivelor • Propune si implementeaza masuri de reducere a costurilor • Monitorizeaza, analizeaza piata, adopta masuri de imbunatatire continua • Are in vedere permanenta dezvoltarea oamenilor din echipa sa. Cerinte: - Experienta manageriala – coordonare echipe si gestionare bugete in companii nationale/multinationale (FMCG) - Abilitati excelente de comunicare si relationare - Capacitate de analiza, sinteza si decizie - Bun organizator si negociator - Persoana cu initiativa, proactiva, open minded, autodidact - Studii superioare si experienta de minimum cinci ani intr-o functie similara - Cunostințe foarte bune ale pachetului MS Office - Cunostințe de limbă engleză – cel putin nivel mediu - Disponibilitate de deplasare in tara Asteptam cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Sales and Retail

Kapital HR cauta o persoana cu un nivel ridicat de experienta in FMCG, care sa ocupe pozitia de Director Comercial.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR is looking for a Business Developer, passionate about sports and health, with background in a B2B, willing to be part of a revolutionary sports concept in Romania. We’re looking for a results-driven sales representative to actively seek out and engage customer prospects. You will provide complete and appropriate solutions for every customer in order to boost top-line revenue growth, customer acquisition levels and profitability. We want a long term thinking to maintain positive business relationships to ensure future sales. Responsibilities: Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers. Establish, develop and maintain positive business and customer relationships. Reach out to customer leads through cold calling. Analyze the territory/market’s potential, track sales and status reports. Keep abreast of best practices and promotional trends Continuously improve through feedback. Requirements: Proven work experience as a sales representative. Excellent knowledge of MS Office. Highly motivated and target driven with a proven track record in sales. Excellent selling, communication and negotiation skills. Prioritizing, time management and organizational skills. English.

Job Features

Job Category

Healthcare and Pharmaceutical

Kapital HR is looking for a Business Developer, passionate about sports and health, with background in a B2B, willing to be part of a revolutionary sports concept in Romania.

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR is looking for a young and dynamic person, passionate about sports and health, with background in a similar role, willing to be part of a revolutionary sports concept! Is important to be interested in working with people, to want more then fitness, because you understand that fitness, mobility and nutrition goes together. We offer you an attractive job, in the north of the Bucharest in a very attractive studio, a brand new concept in our in our country, coming directly from Germany. You will be part of a training program in Germany to learn everything about this new concept. Is mandatory to speak English, to have experience in a similar role and to be passionate about a healthy lifestyle.

Job Features

Job Category

Healthcare and Pharmaceutical

Kapital HR is looking for a young and dynamic person, passionate about sports and health, with background in a similar role, willing to be part of a revolutionary sports concept!

Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago
Kapital HR is looking for a HR Manager The HR Manager will be responsible for defining, leading and implementing the HR needs and strategy based on the assessment of the organization's needs.  Create, implement, maintain and cascade HR framework, guidelines, policies and procedures.  Implement change management initiatives, lead organizational design and analysis, identify critical skills and competencies to deliver on company strategies.  Develop competitive compensation & benefit structure (incl. fringe benefits and rewards & recognition scheme) promoting employee engagement.  Ensure adequate employer branding.  Coordinate personnel administration and payroll. Ensures compliance with laws, rules and regulations. Manages the employee relations agenda.  Set-up, drive and manage recruiting process and manage relationship with agencies/headhunters.  Be responsible for talent development, training and knowledge management.  Supports, advises and counsels managers and employees on employment law and HR matters.  Ensures adequate professional development framework is in place by implementing structured career paths and career planning.  Maximizes performance through quality staffing, performance management, coaching and building core leadership capabilities to maximize organizational effectiveness, development & succession planning. Required Qualifications, experience and education:  Degree level education or equivalent.  Minimum 5 years HR Management experience.  Business Acumen (understanding of the business, performance drivers and long term direction).  Understanding Financial & Non-Financial Business results, & the HR / People impact.  Sound knowledge employment law & labour regulations, Compensation, Performance and Talent Management.

Job Features

Job Category

Human Resources and Recruitment

Kapital HR is looking for a HR Manager