Job Archives

Bucuresti
Posted 3 months ago

Kapital HR is looking for a Senior Associate (Energy Sector) - Experienced Attorney.
We are currently seeking a highly qualified and experienced attorney to join our client team, as
Senior Associate, specializing in the energy sector. This position offers an exciting opportunity for
a motivated individual with a strong background in energy law to contribute to our client
organization, one of the bigger in Romania.

Responsibilities:

 1. Provide expert legal advice and guidance on matters pertaining to energy law, including
  regulatory compliance, contract negotiations, and litigation.
 2. Conduct thorough legal research and analysis to support the development and
  implementation of strategic initiatives within the energy sector.
 3. Draft, review, and negotiate a wide range of contracts, agreements, and legal documents
  related to energy projects, transactions, and regulatory matters.
 4. Collaborate closely with internal stakeholders, including senior management and other
  departments, to address legal issues and ensure compliance with applicable laws and
  regulations.
 5. Stay abreast of industry trends, regulatory developments, and emerging legal issues
  affecting the energy sector, and advise stakeholders accordingly.

Qualifications:

 1. Admission to the Bar
 2. Minimum 5 years of experience practicing law, with a focus on energy law.
 3. Demonstrated expertise in energy-related legal matters, including regulatory compliance,
  project development, and transactions.
 4. Strong analytical skills and the ability to effectively communicate complex legal concepts
  to a diverse audience.
 5. Excellent interpersonal skills with a proven ability to collaborate and build relationships
  across organizational levels.
 6. Fluent in English.

If you are a talented attorney with a passion for energy law and a commitment to excellence, we
encourage you to apply for this exciting opportunity. Please submit your resume, cover letter,
and any additional supporting documents to recrutare@kapitalhr.com.

We thank all applicants for their interest and only those selected for an interview will be
contacted.

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

Kapital HR is looking for a Senior Associate (Energy Sector) – Experienced Attorney.We are currently seeking a highly qualified and

Kapital HR, caută o persoană dedicată și eficientă pentru a se alătura echipei clientului său, o
casă de avocatură de notorietate din România, pe rolul de Asistentă Managing Partner.

Responsabilități:

 • Menţine, completează, actualizează agenda zilnică a Avocatului Asociat şi oferă celorlalţi Avocaţi Asociaţi şi Angajaţilor informaţii în acest sens în absenţa acestuia;
 • Programează întâlnirile Avocatului Asociat, atât pe cele cu clienţii, cât şi pe cele cu ceilalţicangajaţii pe diverse teme;
 • Preia şi transferă Avocatului Asociat sau, în absenţa acestuia, înregistrează apelurilectelefonice recepţionate din exterior sau le direcţionează către colaboratorii acestuia;
 • Redactează şi dactilografiază corespondenţa obişnuită, fişe de timp şi facturi, efectuează copii, asigură corespondenţa pentru Avocatul Asociat, şi se asigură că orice document transmis în exterior este impecabil sub aspectul limbii şi al formei în general (ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină);
 • Primeşte vizitatorii;
 • Monitorizează sistematizarea şi înregistrarea riguroasă în server a lucrărilor, rapoartelor, corespondenţei, în funcţie de criteriile prevăzute în prezentele reguli şi proceduri interne;
 • Stabileşte deplasările şi efectuează rezervări şi alte formalităţi aferente;
 • Introduce, modifică şi actualizează în baza de date informaţiile privind clienţii şi orice alte contacte utile Societăţii, cu sprijinul şi pe baza informaţiilor furnizate de Avocaţii Colaboratori/Avocaţii Asociaţi;
 • Răspunde solicitărilor Avocatului Asociat pe orice teme administrative și asigură follow-up în scopul îndeplinirii temelor alocate.
 • Monitorizează permanent situația furnizorilor de utilități și alte servicii și se ocupă de plata facturilor.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate sau în curs de desfășurare în domeniul juridic sau administrative;
 • Experiență anterioară într-un rol similar sau într-un mediu juridic reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română și engleză;
 • Capacitatea de a lucra eficient sub presiune și de a gestiona multiple sarcini simultan;
 • Abilități tehnice solide, inclusiv cunoștințe avansate de operare a computerului și a programelor Microsoft Office.

Programul este 09.00 – 18.00 cu pauză de masa în intervalul 13.30 – 14.30.
Așteptăm CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa recrutare@kapitalhr.com. Vă mulțumim
pentru interesul manifestat!

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

Kapital HR, caută o persoană dedicată și eficientă pentru a se alătura echipei clientului său, ocasă de avocatură de notorietate

Bucuresti
Posted 3 months ago

Kapital HR caută un profesionist dinamic și orientat care sa ocupe rolul de Business Developer,
pentru echipei clientului nostru, o companie start-up din domeniul serviciilor de print și it.

Dacă îți dorești să faci parte dintr-o organizație inovatoare și să contribui la dezvoltarea și
extinderea businessului, aceasta este o oportunitate excelentă pentru tine.

Locație: București

Responsabilități:

 • Identificarea și evaluarea oportunităților de afaceri noi în domeniul serviciilor.
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții existenți și potențiali.
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de vânzare pentru a atinge obiectivele de creștere.
 • Monitorizarea tendințelor pieței și a concurenței pentru a adapta și îmbunătăți oferta noastră de servicii.
 • Colaborarea strânsă cu echipele interne pentru a asigura livrarea eficientă a serviciilor.

Cerințe:

 • Experiență demonstrată în domeniul dezvoltării afacerilor sau vânzărilor, într-un mediu de servicii.
 • Abilități excelente de comunicare și negociere.
 • Capacitatea de a identifica și valorifica oportunități noi de afaceri.
 • Orientat către atingerea și depășirea obiectivelor stabilite.
 • Diploma de licență într-un domeniu relevant (de exemplu, economie, marketing, management).

Beneficii:

 • Oportunități de avansare în cadrul companiei.
 • Mediu de lucru dinamic și colaborativ.
 • Pachet salarial competitiv și beneficii, și mașină de serviciu.

Trimite CV-ul tău la adresa recrutare@kapitalhr.com. Te rugăm să menționezi în subiectul email-
ului "Aplicare Business Developer ".

Job Features

Job Category

Printing sector

Kapital HR caută un profesionist dinamic și orientat care sa ocupe rolul de Business Developer,pentru echipei clientului nostru, o companie

Bucuresti
Posted 3 months ago

Kapital HR este în căutarea unei persoane prietenoase, orientate către clienți și cu abilități
excelente de comunicare pentru rolul de Specialist Suport Clienți, pentru unul dintre clienții
noștri. Dacă ai pasiunea de a oferi asistență de calitate și de a dezvolta relații solide cu clienții,
aceasta este o oportunitate perfectă pentru tine.

Locație: București

Responsabilități:

 • Furnizarea unui suport eficient și profesional clienților prin intermediul telefonului, emailului și chat-ului.
 • Răspuns rapid la întrebările și preocupările clienților, oferind soluții și asistență adecvată.
 • Înregistrarea și gestionarea eficientă a cererilor și reclamațiilor clienților.
 • Comunicare eficientă cu departamentele interne pentru a rezolva problemele clienților în timp util.
 • Identificarea și raportarea trendurilor și feedback-ului clienților pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor.

Cerințe:

 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă.
 • Experiență anterioară în domeniul suportului clienți sau relații cu clienții este un avantaj.
 • Capacitatea de a gestiona situații tensionate și de a rezolva problemele clienților în mod eficient.
 • Atitudine pozitivă, răbdare și empatie față de nevoile clienților.
 • Abilități de lucru în echipă și adaptabilitate la un mediu dinamic.
 • Limba engleza la nivel avansat.

Beneficii:

 • Oportunități de dezvoltare profesională și avansare în cadrul companiei.
 • Mediu de lucru prietenos și sprijinitor.
 • Pachet salarial competitiv și beneficii suplimentare.

Trimite CV-ul tău la adresa recrutare@kapitalhr.com. Te rugăm să menționezi în subiectul
email-ului "Aplicare Specialist Suport Clienți”.

Job Features

Job Category

Customer Service

Kapital HR este în căutarea unei persoane prietenoase, orientate către clienți și cu abilitățiexcelente de comunicare pentru rolul de Specialist

Bucuresti
Posted 3 months ago

Kapital HR caută un Brand Manager pasionat și creativ pentru a conduce și dezvolta strategiile
de branding pentru clientul nostru, din industria de beauty. Dacă ești o persoană orientată către
rezultate, cu o viziune clară și abilități excelente de gestionare a brandului, așteptăm aplicația
ta.

Locație: București

Responsabilități:

 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor de branding pentru a spori vizibilitatea și recunoașterea brandului clientului nostru.
 • Crearea și gestionarea campaniilor de marketing și publicitate, atât online, cât și offline.
 • Monitorizarea și analiza performanței campaniilor de branding, adaptând strategiile în funcție de rezultatele obținute.
 • Colaborarea strânsă cu echipele interne și agențiile externe pentru a asigura coerența mesajului și identității brandului.
 • Dezvoltarea și gestionarea bugetului de marketing și branding.

Cerințe:

 • Experiență anterioară într-un rol similar de Brand Manager sau în domeniul marketingului, cu accent pe branding.
 • Abilități excelente de analiză, planificare și gestionare a proiectelor.
 • Creativitate și capacitatea de a genera idei inovatoare pentru promovarea brandului.
 • Excelente abilități de comunicare și negociere.
 • Diploma de licență în marketing, comunicare sau un domeniu similar.

Beneficii:

 • Oportunități de creștere și avansare în cadrul companiei.
 • Mediu de lucru dinamic și stimulant.
 • Pachet salarial competitiv și beneficii suplimentare.

Dacă ești entuziast în a-ți folosi abilitățile pentru a modela și a consolida imaginea brandurilor,
te încurajăm să aplici. Trimite CV-ul tău și o scurtă scrisoare de intenție la adresa recrutare@kapitalhr.com Te rugăm să menționezi în subiectul email-ului "Aplicare Brand
Manager".

Job Features

Job Category

Cosmetic Brands Distribution

Kapital HR caută un Brand Manager pasionat și creativ pentru a conduce și dezvolta strategiilede branding pentru clientul nostru, din

Ilfov
Posted 3 months ago

Kapital HR is seeking a talented and dedicated Warehouse and Logistic Manager to oversee and
optimize warehousing and logistics operations for our client, an important player in the furniture
manufacturing industry.

If you are fluent in English, organized and results-oriented, experienced in logistics
management, this is an excellent opportunity for you to join our client team.
Location: Ilfov- Nord

Responsibilities:

 • Supervising and coordinating the daily operations of the warehouse, including receiving, storing, and dispatching materials and finished products.
 • Planning and optimizing workflows and processes to ensure efficiency and accuracy in operations.
 • Managing warehouse staff, including recruitment, training, and performance evaluation.
 • Developing and implementing inventory management strategies to minimize losses and maximize space utilization efficiency.
 • Collaborating closely with production and sales teams to ensure timely and accurate product delivery.

Requirements:

 • Previous experience in logistics or warehouse management, ideally in a manufacturing environment.
 • Excellent leadership and team management skills.
 • Ability to develop and implement efficient processes and procedures.
 • Excellent communication and negotiation skills.
 • Strong knowledge of computer systems and inventory management software.

Benefits:

 • Opportunities for advancement and professional development within the company.
 • Dynamic and collaborative work environment.
 • Competitive salary package and additional benefits.

If you are ready to take the lead in warehousing and logistics operations and contribute to the ongoing success of a company, we encourage you to apply.

Please send your CV and a brief cover letter to recrutare@kapitalhr.com.

Please mention "Application for Warehouse and Logistic Manager" in the subject line of the
email.

Job Features

Job Category

Manufacturing and Production

Kapital HR is seeking a talented and dedicated Warehouse and Logistic Manager to oversee andoptimize warehousing and logistics operations for

Bucuresti
Posted 3 months ago

Kapital HR, caută pentru unul dintre clienții săi, o farmacie independenta din zona Băneasa, o
persoană care să ocupe poziția de Asistent Farmacie.

În calitate de Asistent de Farmacie, vei lucra în strânsă colaborare cu farmaciștii și personalul
medical pentru a asigura o experiență excelentă pentru clienții noștri.

Responsabilități:

 • Oferirea de asistență clienților în alegerea și achiziționarea medicamentelor și a altor produse farmaceutice
 • Pregătirea și ambalarea medicamentelor și a altor produse farmaceutice conform standardelor și reglementărilor în vigoare
 • Gestionarea stocurilor și aprovizionarea cu medicamente și alte produse
 • Consilierea clienților cu privire la utilizarea corectă și sigură a medicamentelor și a altor produse farmaceutice
 • Întreținerea curățeniei și a ordinei în farmacie și în laborator
 • Colaborarea cu echipa pentru menținerea unui mediu de lucru sigur și eficient

Cerințe:

 • Diplomă de asistent de farmacie sau echivalent
 • Înregistrare în Colegiul Asistenților de Farmacie, dacă este necesar
 • Experiență anterioară într-o poziție similară este un avantaj
 • Cunoștințe solide despre medicamente și produse farmaceutice
 • Abilități excelente de comunicare și de lucru în echipă
 • Atitudine pozitivă, orientare către clienți și atenție la detalii

Beneficii

 • Oportunitatea de a lucra într-un mediu farmaceutic dinamic și stimulant
 • Pachet salarial competitiv și beneficii suplimentare

Dacă ești o persoană entuziastă, cu pasiune pentru industria farmaceutică și dornică să se
alăture unei echipe dedicate, te încurajăm să aplici pentru această poziție.

Trimite CV-ul tău la adresa de e-mail recrutare@kapitalhr.com.

Te rugăm să menționezi în subiectul e-mailului „Aplicare pentru Asistent de Farmacie”.

Observație: Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați. Vă mulțumim!

Job Features

Job Category

Healthcare and Pharmaceutical

Kapital HR, caută pentru unul dintre clienții săi, o farmacie independenta din zona Băneasa, opersoană care să ocupe poziția de

Posted 3 months ago

Descrierea Poziției: Kapital HR, caută pentru unul dintre clienții săi, o farmacie independentă
din zona Fundeni, o persoana care să ocupe poziția de Farmacist Șef.

Căutăm o persoană pasionată și dedicată, care să se alăture echipei în dezvoltarea și îmbunătățirea
serviciilor farmaceutice ale clientului nostru.

În calitate de Farmacist Șef, vei avea oportunitatea să conduci și să gestionezi operațiunile
farmaciei independente și să supervizezi activitățile laboratorului.

Responsabilități:

 • Conducerea și gestionarea zilnică a operațiunilor farmaceutice și a laboratorului
 • Asigurarea respectării tuturor reglementărilor și standardelor legale în domeniul farmaceutic și al sănătății
 • Supervizarea personalului farmaciei și a laboratorului, oferind îndrumare și susținere
 • Planificarea și implementarea strategiilor pentru creșterea vânzărilor și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți
 • Gestionarea stocurilor și aprovizionarea cu medicamente și produse farmaceutice
 • Colaborarea cu partenerii și alți profesioniști medicali pentru a oferi servicii de sănătate integrate

Cerințe:

 • Licență în Farmacie și înregistrare în Colegiul Farmaciștilor din România
 • Experiență relevantă într-o poziție similară, având cunoștințe solide despre operațiunile farmaceutice și management
 • Abilități excelente de comunicare și de lucru în echipă
 • Capacitatea de a rezolva problemele rapid și eficient
 • Orientare către clienți și preocupare pentru sănătatea și binele acestora

Beneficii:

 • Oportunitatea de a lucra într-un mediu farmaceutic dinamic și inovator
 • Pachet salarial competitiv și beneficii suplimentare

Dacă ești un farmacist pasionat, cu abilități de leadership și dorința de a contribui, te invităm să
aplici pentru această poziție.

Trimite CV-ul tău la adresa de e-mail recrutare@kapitalhr.com. Te rugăm să menționezi în
subiectul e-mailului „Aplicare pentru Farmacist Șef”.

Observație: Numai candidații selectați pentru interviu vor fi contactați. Va mulțumim!

Job Features

Job Category

Healthcare and Pharmaceutical

Descrierea Poziției: Kapital HR, caută pentru unul dintre clienții săi, o farmacie independentădin zona Fundeni, o persoana care să ocupe

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai importante Edituri Educaționale
din țară, o persoană cu interes în zona de educație, care să ocupe poziția de Marketing Project Manager.

Calificări necesare:

 • studii superioare
 • înțelegere deplină a proceselor de vânzări și marketing, constituie avantaj cunoașterea domeniului educațional (manuale ți auxiliare școlare, materiale educaționale, activitate de predare la școală sau alte activități în cadrul unor instituții școlare )
 • 5+ ani de experiență în planificarea, organizarea și gestionarea unor campanii ample de marketing și vânzări (în cazul unei experiențe în domeniul școlar, este de ajuns o perioadă mai scurtă de 5 ani petrecută la marketing,)
 • experiență în organizarea de evenimente on-line și la fața locului pentru un public numeros constituie un avantaj
 • abilități excelente de organizare și comunicare (în special, în scris)
 • creativitate și simț estetic în ce privește structura și designul materialului promoțional
 • capacitate de analiză și cunoștințe bune de Excel și PowerPoint
 • cunoștințe de limba engleză
 • abilitatea de a lucra atât în mod independent, cât și într-o echipă în vederea atingerii obiectivelor stabilite
 • dorința de a dobândi în mod constant noi cunoștințe prin practici și participări la formări locale și internaționale.

Responsabilitățile principale:

 • dezvoltarea și punerea în practică a unor strategii și tactici de marketing pentru a crește vizibilitatea companiei și a genera oportunități de vânzare
 • lucrul cu o varietate de canale de achiziție organice și plătite (creare de conținut, colectare de conținut, campanii online, evenimente live și online, publicitate, social media, campanii de generare de clienți potențiali etc.)
 • elaborează, supraveghează și aprobă materialul de marketing: cataloage, scrisori, invitații, materiale online si tipărite
 • măsoară și raportează rezultatele campaniilor de marketing, interpretează și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele stabilite inițial
 • analizează piața, companiile relevante de pe piață și comportamentul consumatorilor și ajustează campaniile de marketing în consecință
 • participă la proiecte de marketing/proiecte de grup la nivel internațional, în cadrul Grupului Klett.

Așteptăm cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com. Va mulțumim și abia așteptăm să vă
cunoaștem!

Job Features

Job Category

Creative and Advertising

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai importante Edituri Educaționaledin țară, o persoană cu interes

Hai să faci parte dintr-o echipă super cool și pasionată de modă! Căutăm un Manager pentru un Showroom Fashion Multibrand, pentru unul dintre clienții noștri, un showroom de modă pentru femei.

Ești gata să fii inima și sufletul unui showroom de modă plin de viață? Dacă da, atunci ar fi grozav să te avem alături de noi!

Ce te așteaptă:

 • Vei fi șeful ”stilului” în showroom, unde vei jongla cu haine și accesorii fabuloase și branduri internaționale de lux.
 • Vei fi cel care va oferi clienților o experiență de cumpărare WOW.
 • Vei pune în aplicare cele mai ingenioase idei pentru a face showroom-ul să strălucească și să fie în trend.
 • Vei fi partea care face ca totul să se îmbine perfect, de la gestionarea stocului la organizarea evenimentelor speciale în showroom.

Ce căutăm:

 • O fire pasionată pentru modă și pentru a face oamenii să se simtă extraordinar în hainele voastre.
 • Abilități grozave de a gestiona o echipă și de a menține atmosfera veselă și plină de energie, pentru că vrem să devii manager cât mai curând.
 • Creativitate fără margini și un ochi atent pentru detalii.
 • Capacitatea de a te adapta rapid la schimbări și de a face față provocărilor cu zâmbetul pe buze.
 • Experiența anterioară în retail sau în domeniul modei este un mare plus, dar dacă ai un talent nativ pentru a face lucrurile să se întâmple, suntem gata să te cunoaștem!

Ce vei obține:

 • O echipă minunată și prietenoasă care îți va oferi susținere și încurajare.
 • Ocazia de a-ți dezvolta cariera într-o industrie palpitantă și mereu în schimbare.
 • O mulțime de surprize plăcute și oportunități de creștere personală și profesională.

Suntem nerăbdători să vedem CV-ul tău strălucitor și să auzim de ce crezi că ai fi alegerea perfectă pentru a fi noul nostru coleg.

Trimite-ne un e-mail la adresa recrutare@kapitalhr.com.

Job Features

Job Category

Fashion Production

Hai să faci parte dintr-o echipă super cool și pasionată de modă! Căutăm un Manager pentru un Showroom Fashion Multibrand,

Caracal
Posted 4 months ago

Dacă sunteți în căutarea unei oportunități de carieră care să vă permită să vă folosiți cunoștințele juridice pentru a contribui la succesul unei afaceri în plină dezvoltare, atunci clientul nostru din domeniul producției alimentare, poate fi locul potrivit.

Responsabilități:

 • Oferirea de consultanță juridică cuprinzătoare și precisă, în special în domeniul dreptului muncii și al dreptului comercial.
 • Monitorizarea și interpretarea modificărilor legislative și reglementărilor relevante și furnizarea de orientare adecvată pentru a asigura conformitatea fabricii cu legile și regulamentele în vigoare.
 • Participarea activă la procesele de negociere și redactare a contractelor, inclusiv contracte de furnizare, de muncă și de servicii.
 • Gestionarea litigiilor și a altor chestiuni legale, colaborând cu avocați externi atunci când este necesar.
 • Furnizarea de instruiri și sesiuni de formare pentru personalul fabricii cu privire la aspecte legale relevante.

Cerințe:

 • Absolvent al unei facultăți de drept, cu licență în drept.
 • Experiență anterioară într-o poziție similară sau într-un rol juridic relevant în industria manufacturieră sau în alt mediu corporativ.
 • Cunoștințe solide în dreptul muncii, dreptul comercial și alte domenii relevante.
 • Abilități excelente de comunicare și negociere, atât în scris, cât și verbal.
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona eficient multiple proiecte în același timp.
 • Atitudine proactivă și orientată spre rezolvarea problemelor.

Dacă sunteți pregătit să vă alăturați unei echipe dinamice și să vă aduceți contribuția la succesul unei fabrici în plină dezvoltare, vă invităm să aplicați pentru această poziție. Trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail recrutare@kapitalhr.com

Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru această oportunitate de carieră.

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

Dacă sunteți în căutarea unei oportunități de carieră care să vă permită să vă folosiți cunoștințele juridice pentru a contribui

Posted 4 months ago

Căutăm PR Manager!

Dacă ai 4-5 ani de experiență, pasiunea îți este neatinsă și vrei să faci performanță într-o agenție mare, te așteptăm la o discuție despre mediul de lucru, carieră și oportunități. Trimite CV-ul înainte, ca să ne orientăm mai bine, la recrutare@kapitalhr.com.

La ce ne mai uităm: să îți fie la îndemână să faci echipă cu Media Associate pe conturi din diverse industrii, să ai excelente aptitudini de comunicare și servire a clienților și să îți placă să lucrezi cu spor. Apreciem, de asemenea, gândirea analitică și faptul că poți urmări un proiect în toate fazele sale.

Te vei ocupa de dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare și relațiilor publice pentru clienții.
Vei crea și conținut relevant și captivant pentru diferite platforme media, inclusiv comunicate de presă, articole, mesaje pe rețelele sociale etc
Pentru ca majoritatea clienților sunt companii multinaționale, cunoașterea limbii engleze este un criteriu important.

Mulțumim și așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem!

Job Features

Job Category

Creative and Advertising, Customer Service

Căutăm PR Manager! Dacă ai 4-5 ani de experiență, pasiunea îți este neatinsă și vrei să faci performanță într-o agenție

Bucuresti
Posted 5 months ago

Company Description

Kapital HR is looking for a KAM in the FMCG industry, for one of its clients, an important food producer.

Role Description

This is a full-time on-site role for a Key Account Manager (KAM) in the FMCG industry. The KAM will be responsible for account management, business planning, customer service, and analytical skills needed to build and maintain long-lasting relationships with key clients. The KAM will work to identify new business opportunities, manage existing accounts, and meet and exceed revenue targets.

Qualifications

 • Analytical Skills: Ability to analyze market trends, review financial data, and provide insights to senior management to drive business growth
 • Account Management: Proven experience in key account management within a FMCG environment and ability to build and maintain relationships with clients, leverage cross-functional resources to meet client needs, and find solutions to client problems
 • Business Planning: Proven track record in developing and executing effective business plans that align with company objectives and understanding of financial statements and KPIs
 • Customer Service: Ability to work collaboratively with cross-functional teams to provide exceptional customer service, resolve customer issues, and manage customer expectations
 • Key Accounts: Proven experience in managing large and complex key accounts, negotiating contracts and agreements, and delivering on client needs
 • Bachelor's degree in Business Administration, Marketing or related field
 • Excellent interpersonal, communication, and presentation skills
 • Fluency in English, both written and verbal, is mandatory. Fluency in other foreign languages will be considered an advantage

Job Features

Job Category

FMCG

Company Description Kapital HR is looking for a KAM in the FMCG industry, for one of its clients, an important

Full time
Bucuresti
Posted 5 months ago

Kapital HR recrutează pentru unul dintre clienții săi, lider în industria Food Service, o persoană cu experiență care să gestioneze cei mai importanți clienți din HORECA.

În rolul de Key Account Manager vei avea ocazia sa dezvolți și să gestionezi relații solide cu cei mai importanți clienți, contribuind la creșterea și consolidarea poziției de leader de piață.

Responsabilități principale:

 • Identificarea, dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții cheie din industria HORECA.
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de vânzări pentru a atinge și depăși obiectivele stabilite.
 • Analiza nevoilor clienților și oferirea de soluții personalizate pentru a satisface cerințele acestora.
 • Monitorizarea pieței și a concurenței pentru a identifica oportunități și amenințări.
 • Negocierea contractelor ți a termenilor comerciali cu clienții cheie.
 • Colaborarea strânsă cu departamentele interne pentru a asigura livrarea eficientă a produselor și serviciilor către clienți.
 • Raportarea periodică a performanțelor și a activităților desfășurate către conducerea companiei.

Cerințe:

 • Experiență anterioară în vânzări B2B HORECA.
 • Abilități excelente de comunicare și negociere.
 • Abilități analitice ți de planificare.
 • Orientare către rezultate și dorința de a atinge și depăși obiectivele de vânzări.
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat este un avantaj.
 • Disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, acolo unde este necesar.

Industry

 • Human Resources

Employment Type

Full-time

Așteptăm cu nerăbdare să facem cunoștință cu tine!

Job Features

Job Category

Human Resources and Recruitment

Kapital HR recrutează pentru unul dintre clienții săi, lider în industria Food Service, o persoană cu experiență care să gestioneze

Bucuresti
Posted 5 months ago

Company Description

Kapital HR is looking for an involved, flexible, and results-oriented person to occupy the role of Financial Controller for a private school located in Bucharest.

Advanced English is a must!

Role Description

The Financial Controller will be responsible for managing financial statements preparation, financial reporting, accounting, and financial analysis. The Financial Controller will also be responsible for developing and implementing financial controls and procedures to ensure financial accuracy, identify risks, and maximize returns.

Qualifications

 • Strong analytical skills and expertise in finance and accounting
 • Experience in financial reporting and preparing financial statements
 • Ability to develop and implement financial controls and procedures
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Experience with financial software applications and systems
 • Bachelor's degree in finance, accounting, or related field
 • Professional certification (e.g. CPA, CFA) is a plus
 • Experience in the Romanian market is a plus

Looking for your CV at recrutare@kapitalhr.com

Thank you!

Job Features

Job Category

Trading

Company Description Kapital HR is looking for an involved, flexible, and results-oriented person to occupy the role of Financial Controller