Posted 3 weeks ago

Căutăm pentru unul dintre clienții noștri, o importantă casă de avocatură, o persoană care să se alăture echipei financiare, pe rolul de Accounts Payable.

Poziția este pe perioadă determinată de doi ani, însă cu reale șanse de a rămâne în companie în continuare.

Sarcini şi activităţi specifice postului:

 • asigurarea plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor conform statelor de plată lunare la termenele stabilite conform legii în vigoare;
 • asigurarea plăţii TVA-ului lunar în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
 • inregistrarea facturilor primite de la furnizori, alocarea cheltuielilor pe centre de cost;
 • verificarea corectitudinii întocmirii documentelor pentru plăţi electronice si efectuarea plăților, în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
 • analiza situaţiilor, conturilor pentru a identifica articole neobişnuite sau restante şi alegerea procedurilor corecte  de verificare sau reparare a diferenţelor sau erorilor;
 • menţinerea relaţiei cu banca privind disponibilităţile băneşti din conturile curente ale Societăţii: consultarea soldurilor zilnice, efectuarea plăţilor electronice către furnizori sau terţe persoane, evidenţa datelor de scadenţă a depozitelor bancare, constituirea de depozite bancare, urmărirea utilizarilor din liniile de credit deschise de Societate la bancă precum şi restituirea în timp util a sumelor necesare acoperirii acestor linii de credit;
 • efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Societăţii;
 • colaborarea cu CFO la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile şi financiare;
 • pregătirea rapoartelor şi situaţiilor standard de audit în colaborare cu CFO;
 • stabilirea, modificarea, susţinerea cu documente şi coordonarea implementării procedurilor contabile şi de control contabil;
 • asigurarea îndosarierii şi arhivarea zilnică a tuturor documentelor în conformitate cu procedurile interne ale Societăţii stabilite, principiile contabile şi legislaţia relevantă;
 • ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite pe cale ierarhică.

Așteptăm cv-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

Mulțumim!

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN