Full time
Bucuresti
Posted 4 years ago

KapitalHR, angajeaza pentru unul din clientii sai, o banca internationala de Top10

Chief Information Security Officer (CISO)

Responsabilitati:

Manager Securitatea Informatiei si Coordonator al Planului de Continuitate a Afacerii

Elaboreaza strategia si obiectivele in domeniul securitatii informatiei, armonizate cu strategia organizatiei.

Evalueaza si stabileste domeniul de securitate si managementul resurselor informationale.

Elaboreaza planificarea sistemului de management al securitatii informatiei pe baza profilului si apetitului la risc.

Elaboreaza elementele de guvernanta ale sistemului de management al securtitatii informatiei.

Efectueaza urmarirea si verifica implementarea planului de actiuni in domeniul securitatii informatiilor.

Proiecteaza masurile de securitate organizationala si procedurala necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informatiei in concordanta cu profilului si apetitului la risc.

Proiecteaza masurile de securitate in procesele operationale in concordanta cu profilului si apetitului la risc.

Stabileste si verifica respectarea managementului accesului la resurse si informatii.

Asigura integrarea cerintelor de securitate a informatiei stabilite la nivelul organizatiei in contractele si activitatile furnizorilor.

Participa in gestionarea incidentelor de securitate a informatiei cu scopul minimizarii impactului acestora asupra afacerii.

Evalueaza sistemului de management al securitatii informatiei.

Stabileste principalele controale si indicatori de nivel 1 si 2.1 de control in domeniul securitatii informatiei.

Evalueaza implementarea si eficienta indicatorilor de nivel 1 si 2.1 de control in domeniul securitatii informatiei.

Consilierea conducerii organizatiei cu privire la sistemul de management al securitatii informatiilor.

Coordoneaza Planul de Continuitate a Afacerii (BCP) si asigura actualizarea acestuia;

Pregateste documentatia pentru intalnirile, participa si elaboreaza Minutele Comitetului de Securitate.

Furnizeaza informatii si coopereaza cu unitatile specializate atunci cand este necesar (Juridic, Conformitate, Resurse Umane etc).

Reprezinta organizatia in cadrul CA Group privind managementul securitatii informatiei.

Reprezinta organizatia in cadrul asociatiilor profesionale sau sectoriale sau fata de autoritatile din domeniu privind managementul securitatii informatiei.

Se asigura de raportarea corecta a datelor despre pierderile cauzate de riscurile operationale si notificarea acestora catre Serviciul Riscuri operationale;
Pastreaza permanent legatura cu Servicul Antifrauda in vederea asigurarii unei raportari prompte a eventualelor suspiciuni de frauda din aria Departamentului;

Experienta in domeniul muncii:

Minim 3 ani de experienta în domeniul bancar şi specific pe control, managementul riscurilor
Minim 3 ani experienta in domeniul securitatii informatiilor
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Experienţă intr-o pozitie cu responsabilitati similare

Va rugam trimiteti CV la: recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

IT and Telecommunications

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN