Galati
Posted 1 month ago

Kapital HR caută pentru unul dintre clienții săi, una dintre cele mai mari companii din domeniul agribusiness, o persoană care să ocupe rolul de Consilier Juridic, pentru locația lor din Galați.

Acesta ar trebui să asigure legalitatea desfășurării activității la nivelul societății și să reprezinte societatea în fața autorităților, a instanțelor și/sau executorilor judecătorești potrivit legii, în prevenirea și soluționarea litigiilor între profesioniști, civile, de contencios și de dreptul muncii în care este implicată societatea. 

Cerințe:

 • Absolvent Facultate de Drept (Consilier juridic sau Avocat)
 • Experiență în domeniul juridic minimum 10 ani; 
 • Experiență judiciară, inclusiv în executări silite și procedura insolvenței; 
 • Cunoștințe temeinice ale cadrului legislativ primar, respectiv Cod Civil, Cod procedură civilă; Codul Muncii; Legea BO/ CEC; Legea insolvenței; Legea societăților, Codul Fiscal, Codul Vamal;
 • Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Outlook); 
 • Carnet de conducere categoria “B”; 
 • Cunoașterea limbii engleze juridice (nivel mediu spre avansat); 
 • Bune competențe de comunicare, disponibilitate deplasări termene de judecata / întâlniri cu parteneri, organizare volum mare de lucrări, prioritizare solicitări, aptitudini proactive, rezistență la stres.

Descriere rol:

 • Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea desfășurată de societate, cunoaște și informează despre noutățile legislative cu impact asupra activității societății;
 • Verifică și revizuiește contracte, cu înscrierea tuturor elementelor prevăzute de lege și/sau de procedurile interne, în legătură cu obiectul contractului, termenele de executare, modalități de plată, scadență, calitate, garanție, clauze de penalitate și despăgubiri pentru neexecutarea întocmai a contractelor încheiate de societate cu partenerii de afaceri;
 • Actualizează și revizuiește modelele de contracte, în conformitate cu solicitările primite și politica societății;
 • Formulează acțiuni și celelalte acte de procedură (cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, note scrise, contestații, cereri în anulare, probatorii, declarații de creanță, căi de atac, etc) și reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată; urmărește realizarea la timp a tuturor acestor proceduri;
 • Formulează cereri și alte acte necesare în procedurile de executare silită împotriva debitorilor societății; reprezintă societatea în relația cu executorii judecătorești; efectuează toate demersurile necesare în dosarele de executare silită pentru recuperarea creanțelor; monitorizează dosarele de executare silită;
 • Monitorizează toate dosarele/litigiile aflate pe rolul instanțelor: de drept comun, contencios administrativ și fiscal, de insolvență, alte proceduri speciale;
 • Informează conducerea societății despre hotărârile instanțelor de judecată și propune moduri de abordare și soluționare a situațiilor litigioase și a litigiilor în desfășurare;
 • Redactează notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la partenerii comerciali, bănci finanțatoare, poliție, parchet, ANAF, AFM, DNA, CSM, instanțe de judecată, autorități locale și naționale, ministere, alte instituții de stat/private, etc.
 • Reprezintă societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului competent și cu operatorii/agenții autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și coordonează situația înscrierilor în RNPM a contractelor de ipotecă mobiliară (după caz);
 • Acordă suport juridic pentru obținerea/reînnoirea/vizarea/revizuirea autorizațiilor de funcționare conform obiectului de activitate al Societății;
 • Acordă suport juridic pentru întocmirea/revizuirea anumitor proceduri de lucru/decizii/regulamente interne;
 • Monitorizează portofoliul de mărci al societății, înregistrează mărci noi și/sau prelungește valabilitatea celor existente, în conformitate cu solicitările primite.

Portofoliu

 • Dosare pe rolul instanțelor de judecată;
 • Dosare de executare silită;
 • Activități drept societar: convocări AGA, hotărâri AGA, decizii Consiliu de Administrație, decizii Director General, actualizări act constitutiv, declarații beneficiar real etc.;
 • ONRC: publicare hotărâri AGA; mențiuni și înscrieri diverse; actualizare activități autorizate; actualizare date acționari/administratori, deschidere/închidere puncte de lucru, prelungire valabilitate sediu/punct de lucru, prelungire mandat administratori etc. Parte din aceste activități și pentru firmele din grup, după caz.
 • Acte autentice: pregătire/verificare documentație, întocmire/verificare contracte de ipotecă imobiliară, procuri, declarații etc.
 • OCPI: extrase de carte funciară; documentații cadastrale; declarații limite și vecinătăți; rectificări înscrieri, intabulări/radieri/alte notări în CF.
 • OSIM și EUIPO: evidență și monitorizare portofoliu mărci; cereri de înregistrare mărci noi; cereri de prelungire valabilitate marcă; cercetări și analize diverse, în funcție de solicitări;
 • Parchet / Politie: verificare solicitare, transmitere instrucțiuni pentru pregătire documente, verificare documente și întocmire/transmitere răspuns.
 • Autorizații: verificare prin sondaj, comunicare instrucțiuni și atenționări pentru obținerea vizelor necesare, verificare documentații, validare/revizuire răspunsuri către autorități, întocmire documente pentru viza autorizației de mediu (unde este cazul);
 • Autorități: notificări, adrese de solicitare /răspuns către și de la acestea.
 • Bănci: întocmire/completare dosar juridic, verificare contracte credit/ipotecă, întocmire și/sau actualizare situații litigii pe rol, alte solicitări/clarificări;
 • Statistică: solicitare informații intern și transmitere situație;
 • Contracte: verificări contracte terți, revizuiri contracte tip: achiziții și intermedieri vânzări ulei, srot, peleți, prestări servicii depozitare, transport, opinii pe solicitări de modificare/completare contracte transmise de partenerii comerciali;
 • Corespondență Internă: acordare opinie juridică în materia dreptului muncii / comercial / civil / administrativ / financiar-bancar etc, analize și verificări parteneri comerciali, verificare procuri parteneri comerciali, clarificări și opinii situații diverse, notificări de plata solduri, solduri și bilete la ordin, informări legislative și aplicare legislație, întocmire/revizuire adrese diverse etc.

Așteptăm CV-urile voastre la adresa recrutare@kapitalhr.com.

Vă mulțumim!

Job Features

Job Category

Juridical & Corporate Services

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN