Full time
Bucuresti
Posted 6 years ago

KAPITAL HR cauta o persoana care sa ocupe pozitia de Director Regional de Vanzari, pentru unul din clientii sai din Industria Pharma.

Descrierea postului:
Planifica, organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea de pe Regiunea alocata.

Sarcini şi responsabilităţi cheie:
– Asigura implementarea politicilor comerciale ale companiei pe regiunea sa: planograme, sortimentatie, promotii, preturi si nivel al stocurilor;
– Raspunde de realizarea planului de marja pe zona alocata;
– Raspunde de implementarea corecta, de desfasurarea si semnalizarea promotiilor si campaniilor; se asigura ca mecanismele promotiilor si campaniilor sunt corect intelese;
– Monitorizeaza parteneriatele cu cabinetele medicale individuale/clinicile medicale si medicii specialisti;
– Participa la deschiderea noilor farmacii si se asigura ca personalul nou angajat este instruit;
– Se asigura ca subordonatii directi verifica conformitate stoc gestiune din punct de vedere: cantitativ si calitativ;
– Se asigura ca subordonatii directi participa activ la inventarele pt farmaciile din subordine;
– Stabileste obiectivele de evaluare lunara pt echipa sa;
– Supervizeaza raportarea activitatii zilnice;
– Se implica in procesul de inchidere/mutare /rebranduire farmacii din zona coordonata;
– Propune strategii si politici de fidelizare a clientilor si coordoneaza implementarea acestora;
– Intocmeste, analizeaza, prezinta si comunica catre seful direct orice raport solicitat;
– Respecta responsabilitatile ce-i revin pe linie financiar – contabila cu privire la efectuarea deconturilor si obtinerea documentelor justificative pentru acestea;

Responsabilitati de dezvoltare:
– Dezvolta lantul de farmacii din regiunea alocata prin achizitii de noi farmacii si licente de functionare; efectueaza propuneri/recomandari in acest sens;
– Efectueaza propuneri si recomandari cu privire la inchirierea de spatii comerciale pentru deschiderea de noi farmacii;
– Raspunde de reprezentarea societatii in relatia cu autoritatile locale in domeniu;
– Transmite propuneri/oportunitati catre seful direct pentru largirea/ extinderea/ imbunatatirea activitatii in regiunea alocata;

Responsabilitati privind comunicarea/relatiile cu ceilalti:
– Mentine relatii profesionale corecte cu colaboratorii cu care lucreaza;
– Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii.
– Aplica măsurile de prevenire adoptate de angajator, precum şi alte măsuri menite să elimine neconformităţile şi neregulile constatate cu prilejul controalelor inspectorilor de muncă;
– Efectueaza instruirea la locul de muncă şi instruirea periodica pentru lucrătorii din subordine conform instrucţiunilor proprii si tematicilor de instruire a personalului aprobate de angajator;
Intocmeste necesarul de echipament individual de protecţie pentru lucrătorii din subordine, specific activitatilor desfasurate de acestia, solicitand conducerii societatii aprobarea si achizitionarea acestuia;
– Solicita conducerii societatii pentru lucratorii din subordine acordarea unui echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie a celui vechi.

Responsabilitati referitoare la regulamentele/procedurile de lucru:
– Respecta Regulamentele interne precum si orice alte regulamente/instructiuni ale angajatorului, legislatia aplicabila in domeniu si/sau conexa;
– Respecta toate procedurile si instructiunile de lucru in activitatea pe care o desfasoara;
– Respecta si aplica actele normative in vigoare;
– Pastreaza si asigura secretul propriei parole de utilizator al resurselor tehnologice de la locul de munca.

Cerintele postului:

Nivelul de studii: superioare.
Calificarea necesara: competente in administrare bugete in domeniul financiar.
Experienta aferenta postului: minim 5 ani experienta manageriala.
Alte cerinte: permis conducere categoria B.

Criterii de evaluare:

Viziune personala si strategii de lucru;
Capacitate de influentare si negociere;
Orientare catre rezultat;
Capacitatea de lua decizii;
Mangementul resurselor;
Abilitati de comunicare;
Capacitati de dezvoltare a personalului, training, coaching;
Intelegerea indicatorilor financiari si de profit;
Abilitati de a crea si a mentine relatii inter-personale;
Abilitati de Leadership si impact personal;
Capacitate de organizare si prioritizare;
Disponibilitate pentru deplasari.

Indicatori de performanta:

Organizarea activitatii in cele mai bune conditii, cu respectarea termenelor cerute de standardele companiei.
Atingerea obiectivelor strategice ale companiei prin atingerea obiectivelor de vanzare.

Job Features

Job Category

Healthcare and Pharmaceutical

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN