Full time
Bucuresti
Posted 5 years ago

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o firma de arhitectura cu proiecte mari in constructii civile si industriale, un responsabil informare şi consultare populaţie pentru documentaţia de urbanism.

Ce vei face?

Vei coordona redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe bâza Ordinului nr. 2701/2010 – Informarea şi consultarea publicului, Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

Vei gestiona activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare.

Vei fi persoana de contact din partea societăţii pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului.

Vei formula corespunzător toate informaţiile necesare dezbaterilor publice şi vei utiliza toate canalele disponibile de comunicare pentru a le disemina informaţiile referitoare la proiectele în curs (inclusiv organizarea conferinţelor de presă / dezbaterillor publice stabilite împreună cu Primăria).

Vei întocmii rapoarte de consultare a populaţiei;

Vei implica publicul în toate etapele necesare implementării unui proiect de urbanism: etapă pregătitoare, etapa elaborării propunerilor, etapa aprobării PUZ-ului.

Vei elabora comunicatele de presă în consultare cu Primăria, identificarea canalelor optime de consultare, folosirea mijloacelor de comunicare pentru a informa, promova şi consulta populaţia asupra proiectelor de (clipuri publicitare / bannere / anunţuri ziar);

Vei elabora strategia de consultare a populaţiei, care să conţină şi mijloacele de informare.

Vei răspunde tuturor solicitărilor scrise pe care le primeşte, constituind un nod unic de comunicare cu instituţiile publice (primarii), persoane fizice/juridice interesate de proiectele în derulare.

Vei consulta cu regularitate toate schimbările sau actualizările survenite într-un proiect.

Vei respecta standardele şi procedurile de lucru VEGO.

Te vei potrivi perfect daca:

Ai cunoştinţe solide juridice.

Ai cunoştinţe avansate de utilizare a programelor speciale legislative (Indaco Lege 4, Legis, Legalis etc.).

Ai cunoștințe de operare pe calculator.

Ai abilitatea de transmitere și interpretare a informațiilor
Cunoaști cel puțin o limbă străină de circulație internațională.

Ai capacitate de lucru cu termene limită.

Ești atent la detalii.

Ai capacitate de analiză și sinteză, capacitate de deducție logică.

Ar fi un mare avantaj sa:

Cunoști procedurile legale aferente procesului de consultare a populaţiei în cadrul avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism

Ai experienţă în PR

Ai bune abilităţi de comunicare şi marketing

Ai cunoştinţe de urbanism (legislaţie)

Ai experienţă în relaţionarea cu clienţii/instituţiile publice

Ce vei primi?

salariu competitiv
o mulţime de proiecte variate care te aşteaptă
o echipă prietenoasă şi deschisă
bunăvoinţă şi sprijin

Asteptam C.V.-ul tau pe adresa recrutare@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Architecture and Urban Planning

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN