Full time
Bucuresti
Posted 4 years ago

KapitalHR recruteaza pentru unul din clientii sai o banca de top international

RISK & METHODOLOGY OFFFICER

Sarcini Si Activităţi Specifice

• Implementeaza si mentine un cadru adecvat in ceea ce priveste reglementarile, standardele si metodologile de risc, pentru a facilita identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor;
• Propune si asigura elaborarea strategiei de risc, in conformitate cu liniile directoare transmise;
• Emite opinii de risc cu privire la reglementările interne care sunt supuse avizării;
• Furnizeaza opinie de risc asupra noilor produse;
• Emite opinii de risc privind activitatile propuse a fi externalizate, din perspectiva riscurilor implicate de externalizare;
• Verifica si validează ca produsele/activităţile descrise in norme si proceduri sa fie in conformitate cu strategia de risc si profilul de risc aprobate;
• Recomanda limitele de creditare pentru sectoare economice, arii georgrafice si diverse produse specifice;
• Emite opinii de risc privind limitele de expunere la contrapartide interbancare;
• Evalueaza eficienta modelelor de clasificare a clientilor pe categorii de nerambursare (modele de scoring) si cel putin anual asista procesul de recalibrare a acestora;
• Participa la realizarea recalibrarii parametrilor utilizati in cadrul procesului de revizuire individuala si colectiva in vederea determinarii ajustarilor pentru depreciere (PD, LGD etc.).

Competente / Studii Necesare

• Excelente cunoştinţe economice si tehnice si experienţa corespunzătoare in aria de responsabilitate.
• Foarte bună cunoaştere si experienţa in privinţa operaţiunilor bancare, regulamentelor şi normelor bancare, precum si a cadrului legal în vigoare
• Cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat)
• Experienţa relevanta într-o poziţie similara de min 3 ani
• Utilizarea programelor de editare text (de ex. Microsoft Word), de gestiune a bazelor de date (de ex. Microsoft Excel sau Access), de realizare a prezentărilor (de ex. Power Point)
• Studii superioare absolvite in domeniul economic
• Reprezintă un avantaj cursurile de specializare: managementul riscurilor bancare, legislaţie bancară, limbi străine etc.

Va rugam trimiteti CV la recruatre@kapitalhr.com

Job Features

Job Category

Finance and Accounting

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN