Full time
Buftea
Posted 4 years ago

Kapital HR cauta pentru unul din clientii sai, o persoana cu experienta in productie si cunostinte tehnice, care sa ocupe pozitia de Shift Manager (Sef de Schimb productie).

Cerinte specifice postului:
Acuitate în identificarea oportunităţilor şi posibilelor probleme;
Gândire şi judecată constructivă şi analitică pentru a evalua diferite cursuri de acţiune şi pentru a elabora soluţii care să se adapteze la mediu;
Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare, atenţie distributivă, simţ pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie;
Personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate şi eficienţă;
Cunoştinţe de limba engleză;
Cunoştinţe operare PC;
Permis de conducere categoria B.
Persoană foarte ordonată, organizată şi structurată;
Abilităţi de evaluare a performanţelor pe baza de criterii obiective, tehnice;
Tenacitate si initiativa;
Orientare spre îndeplinirea obiectivului/sarcinii;
Dorinţa de a se dezvolta la locul de muncă.

Responsabilitati principale:
Coordoneaza activitatea de productie a personalului pe care il conduce, de-a lungul schimbului in care lucreaza;

Participa la coordonarea activităţilor de producţie cu celelalte activităţi desfăşurate în cadrul unitătii de productie;

Respectă prevederile sistemului de management al calităţii şi siguranţei produsului;

Asigura consultanta de specialitate pentru soluţionarea problemelor referitoare la activitatea sa;

Participa la stabilirea planului de productie si a sedintelor de productie;

Participa la realizarea programelor de dezvoltare ale societatii si urmareste incadrarea in normele aprobate;

Raspunde de impactul şi importanţa activităţilor sale asupra bunei desfasurari a procesului tehnologic;

Raspunde in mod direct de utilajele si de sculele care i se dau in administrare si folosinta;

Urmareste si raspunde de incadrarea produselor in standardele ISO 22000 si HACCP, precum si respectarea de catre personalul societatii a prevederilor acestor standarde;

Raspunde de asigurarea conformităţii activitatii de productie cu politica specifica în domeniul calităţii şi siguranţei umane;

Raspunde de impactul şi importanţa activităţilor sale asupra calităţii produsului;

Raspunde de rotirea stocurilor FIRST IN – FIRST OUT;

Raspunde de respectarea cerinţelor sistemului de management si a legislatiei in vigoare;

Raspunde de activitatea de securitate si sanatate in munca, de prevenire a riscurilor profesionale si efectuarea instructajului la locul de munca si periodic al lucratorilor din subordine;

Atributiile / sarcinile postului privind activitatea de intretinere tehnica;
Participa la stabilirea activităţilor de întreţinere a utilajelor;

Participa la stabilirea planului de reparatii în acord cu planul de productie si cu planul de mentenanţă preventivă;

Participa la intretinerea echipamentelor si a liniilor de productie;

Verifica instalatiile de abur si respecta prescriptiile pentru acestea (asigura functionarea statiei de dedurizare in parametrii optimi – duritatea zero grade germane; realizeaza purjarea mecanica o data pe schimb; face solutia de tratare a cazanului).

Atributii de mediu:
Participa la identificarea si evaluarea aspectelor de mediu din cadrul departamentului;

Definesc , impreuna cu Managerul Departamentului de Productie si Managerul de Mediu, actiuni preventive pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative;

Desfăşoară operaţiuni de logistică (managementul stocurilor, colaborarea cu departamentul de Achiziţii şi cu furnizorii etc.).

Se ofera: 
Salariu motivant si bonusuri de performanta
Masina de serviciu
Program de lucru: 12 ore/zi-24 ore liber, 12 ore/noapte- 48 ore liber;

Punct de lucru: Buftea

Job Features

Job Category

Manufacturing and Production

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

If you apply for this position, your details will be saved in our database for this Job or future opportunities. Your data is safe! We will not share your information, we will only contact you to continue the recruitment process or if we find an opportunity that we think is interesting to you. You can delete your profile anytime.

en_USEN