Arhitect Tehnic

KapitalHR recrutează pentru unul dintre Clienții săi, jucător de top în sectorul Tipografie, o persoană care să ocupe funcția de Arhitect Tehnic.

Educația candidatului și abilitățile preferate

 • Minimum: Licență în materie relevantă
 • Minimul 5 ani de experiență în domeniul tiparului sau într-un domeniu IT asociat
 • Dezirabil: experiență în presale
 • Formare tehnică puternică și capacitate dovedită de a învăța noi abilități și tehnologii în mod eficient la un nivel înalt de abilități „expert în materie”
 • Cunoștințe IT generale complete dovedite și experiență care să includă Networking, Securitate, User Computing, Cloud și Virtualizare, Crearea și utilizarea mediilor de testare (dar fără a se limita la acestea)
 • Cunoștințe excelente MS Office - Excel, PowerPoint, Word și Project
 • Abilități excelente dovedite de depanare și capacitatea de a gândi soluții neconvenționale
 • Dovedit și demonstrabil – abordare analitică și metodică
 • Abilitatea de a lucra eficient, singur sau ca parte a unei echipe
 • Capacități de a interacționa cu clientul, cu abilități excelente de comunicare și abilitate dovedită de a comunica la toate nivelurile de afaceri până la nivelul C.

De dorit – Cunoașterea oricăreia dintre tehnologiile de mai jos

Equitrac/Control Suite-Kofax, Ysoft SafeQ, OptimiDoc, Xerox Workplace Solutions, Docushare și Docushare Flex)

Scop

 • Responsabil în primul rând pentru proiectarea soluției tehnice pentru client. Această poziție joacă un rol-cheie în urmărirea unor noi afaceri, înțelegerea și îndeplinirea cerințelor clientului pentru a sprijini elaborarea de soluții câștigătoare și livrabile care sunt acceptabile din punct de vedere comercial pentru client. Această poziție este soluția cheie și interfața tehnică între urmărirea ofertei, tranziția serviciului, livrarea serviciilor și comerciale.
 • Deținătorul rolului este responsabil pentru proiectarea tuturor aspectelor de service și tehnice ale soluției finale de servicii pentru clienți.
 • Lucrează ca expert în servicii și în materie tehnică și punct unic de contact în strânsă colaborare cu vânzări, managementul ofertelor și livrarea de servicii, parteneri interni și externi, deținătorul rolului va orchestra și va permite câștigarea tranzacțiilor, contribuind la tranziția ușoară a serviciilor și la predarea cu succes către echipele de prestare a serviciilor.
 • Lucrează cu membrii echipei de urmărire a tranzacțiilor pentru a dezvolta o propunere de valoare și pentru a sprijini crearea unui caz de afaceri pentru serviciu și ajută la articularea acestui lucru într-o manieră convingătoare pentru client. Acest lucru necesită lucrul în cadrul guvernanței și proceselor relevante.
 • Titularul rolului oferă servicii și expertiză în arhitectură tehnică, care conduc la câștigarea, implementarea și livrarea cu succes a contractelor de afaceri pentru tehnologia Xerox.

Responsabilități primare

 • Definirea strategiei de proiectare a soluției tehnice pentru client
 • Asistență pentru licitare/vânzări: sprijină faza de prevânzare a urmăririi ofertei. Ajută la pregătirea și livrarea propunerilor de contracte de servicii, ofertelor și ofertelor.
 • Autoritatea de service și proiectare tehnică: își asumă responsabilitatea pentru toate soluțiile, componentele/integrările de intrare în proiectarea soluției. Responsabil pentru activitățile de demonstrare a conceptelor, tranziție timpurie și suport de transfer. Formează și configurează soluția și propunerile tehnice, lucrând cu partenerii, acolo unde este cazul.
 • Guvernarea autorității soluției: își asumă responsabilitatea pentru toate contribuțiile la proiectarea soluției, precum și participarea la toate reuniunile legate de guvernanță și excepții prin procesul de licitație.
 • Cost și risc: Definește abordarea dezvoltării soluției, controlul domeniului și activitatea de proiectare pentru a asigura o structură de cost acceptabilă. Capabil să articuleze întregul serviciu și arhitectura tehnică unui client sau partener la nivel tehnic și de afaceri, identificând clar beneficiile, riscurile și costurile.
 • Dezvoltarea afacerii: Stabilește cerințele clienților pentru elementele tehnice și de servicii, construind relații puternice cu părțile interesate relevante din Xerox, organizațiile IT ale clienților și partenerii.
 • Cerințe și proiectare: Proiectează soluții inovatoare, în contextul soluției totale de servicii și, acolo unde este necesar, poate gestiona munca diferiților specialiști, inclusiv parteneri și terți – contribuind la proiectare și implementare.
 • Due Diligence: Poate fi responsabil să conducă faza de due diligence tehnică sau de serviciu a urmăririi ofertei și să valideze și să revizuiască arhitectura propusă, după caz.
 • Integrare: Coordonează și angajează serviciile partajate de sprijin (de exemplu, centrele globale de livrare) și echipele de livrare a serviciilor – precum și contribuția partenerilor, acolo unde este cazul – pentru a dezvolta o arhitectură tehnică completă pentru clienți.
 • Contractare și risc: Sprijină crearea sau actualizările Declarației de lucru, Declarația de lucru a furnizorului, Programele contractuale și identifică riscul și atenuarea asociată.

ro_RORO